Mobiele menu

SLIMMER Beterschappen GLI voor nierpatiënten met overgewicht

Projectomschrijving

GLI: SLIMMER

Naar schatting 120.000 Nederlanders hebben hoog risico op hartaanvallen door nierziekte EN hebben ook overgewicht. Leefstijlbegeleiding is er nu praktisch niet. De net gestarte Beterschappen SLIMMMER GLI voor nierpatiënten met overgewicht en deze subsidie bieden een kans om voor deze doelgroep leefstijlbegeleiding te realiseren. De helft van staat onder behandeling van een nierarts in UMC of ziekenhuis en is bereikbaar via directe kanalen van o.a. nierpatiëntenvereniging NVN. De andere helft is alleen bekend bij de huisarts en is buiten beeld van partijen in het nierveld en wordt vaak pas als het eigenlijk te laat is verwezen.

St. Beterschap door Leefstijl, NVN, GGD-NOG, Menzis en partners gaan:

  • Reeds gerealiseerd aanbod doorontwikkelen;
  • Leren patiënten beter te bereiken via UMCs, ziekenhuizen en directe kanalen;
  • Leren patiënten te bereiken die alleen bij huisarts bekend zijn, in Doetinchem en Oude IJselstreek;
  • Veel meer patiënten helpen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Naar schatting 120.000 Nederlanders hebben hoog cardiovasculair risico door nierziekte EN hebben ook overgewicht. Uitgangspunt van de samenwerking is de kans die de GLI en deze Subsidie specifiek biedt om leefstijl interventie aanbod voor deze doelgroep te realiseren. De ene helft van de doelgroep staat onder behandeling van een nefroloog in 3e en 2e lijn en bereikbaar via landelijke 0e lijn kanalen van o.a. nierpatiëntenvereniging NVN. De andere helft ‘zit in de 1e lijn’ buiten beeld van partijen in het Nierveld en wordt vaak pas als het eigenlijk te laat is verwezen naar nefroloog. We kiezen daarbij voor een ‘T-vormige scope’ in regio en zorgnetwerk 1. Horizontaal landelijk via 3e lijn UMCs, 2e lijn Ziekenhuizen, en 0e lijn patiënten onderling via NVN en bestaande online groepen. Dit is voor regionale partijen nieuw, voor Beterschappen en NVN bekend terrein. We gaan bestaande netwerken inschakelen, werkgroep leefstijl na niertransplantatie UMCs en Nierstichting, NVN samenwerking met Santeon ziekenhuizen, Persoonlijke netwerken Evy van Kempen, Eddie van Breukelen, Femke Vlieland en adviserende nefrologen naar 2e lijn nefrologen en (nier)diëtisten. Nieren.nl en facebookgroepen van NVN en onafhankelijke patiënten communities. 2. Verticaal ‘de diepte in’ in Regio Doetinchem en Oude IJselstreek. Dit is voor Beterschappen nieuw, maar voor de andere partijen juist het bekende terrein. We kiezen voor Doetinchem als goed ontwikkeld gebied van de SLIMMER GLI met GGD-NOG. Het zou niet logisch zijn om een nog geheel ‘onontgonnen’ regio te kiezen waar de eerste basis zelfs nog opgezet moet worden. Samenwerkingsverband Stichting Beterschap door Leefstijl werkt sinds begin 2020 samen met GGD-NOG/SLIMMER om deze GLI te kunnen aanbieden aan nierpatiënten met overgewicht. Sinds 2018 werken we nauw samen met Nierpatiëntenvereniging NVN, oprichter Eddie van Breukelen is nierpatiënt en actief lid, de directeuren van de NVN zijn sinds de start lid van de raad van advies van Beterschappen. Kartrekker Evy van Kempen van de NVN werkt zinds 2018 met ons samen. Regionaal in Doetinchem is er al een sterk netwerk in de 1e lijn en lokaal sociaal domein. We werken samen met GGD-NOG en hebben we inmiddels een intentie voor samenwerking met Medi Fit Doetinchem, de grootste GLI aanbieder die ook de invoering van GLI in regio Doetinchem heel actief heeft getrokken. Kartrekker Josien ter Beek is als projectleider SLIMMER helemaal ingevoerd in de eerste lijn in de Achterhoek en brengt alle in dit onderdeel genoemde partijen samen. Martine Poulissen van Menzis is trekker van een werkgroep leefstijlinterventies waarin de 8 gemeenten zitting hebben met de 2 regionale huisartsenzorggroepen. We hebben een degelijk plan om tot de vereiste mijlpalen te komen en meer: Het belangrijkste resultaat is het bereiken en helpen van de doelgroep op schaal: 50 nierpatiënten met overgewicht in 2020, 200 gestarte deelnemers binnen de looptijd tot 1 juni 2022. Aan het eind van de looptijd liggen we op koers voor start van 500 deelnemers in 2021 en 2000 deelnemers in 2022. Belangrijke mijlpalen daarvoor zijn: Doorlopende activiteit projectleiding, penvoering, realisatie opschaling – Eddie van Breukelen (EB) Doorlopende activiteit realisatie opschaling- Femke Vlieland (FV) Kartrekkers landerlijk plan Evy van Kempen van NVN (EK) en Reginaal plan Josien ter Beek GGD-NOG/Slimmer (JB) EB Fase 1 Doorontwikkeling reeds gerealiseerd aanbod (1 juni – 1 oktober 2021) - FV Opstarten eerste groepen - 2 groepen opgestart - FV Opzetten wervingscampagne verwijzers 3e lijn en 2e lijn - EK Opzetten wervingscampagne patiënten direct via landelijke kanalen - EB In serie workshops lessons learned document maken met mede door stagiar verzamelde feedback deelnemers, zorgverleners, verwijzers, buurtsportcoaches EB Fase 2 Implementatieplan opschaling (1 september – 1 juni 2022) - EB In online workshop/vergadering dat Stichting Beterschap door Leefstijl hiervoor geschikt wordt bevonden door verwijzers of oprichting van een aanvullend samenwerkingsverband - EK In serie workshops/meetings schrijven implementatieplan Landelijk met extra aandacht voor begeleiden naar lokaal beweegaanbod (er is al een werkbare oplossing, op schaal kan dit nog beter) - JB In serie workshops/meetings schrijven implementatieplan Regio Doetinchem met extra aandacht voor bewustwording ernst van nierschade/overgewicht combinatie en faciliteren verwijzingen door huisartsenpraktijken - FV Voortzetten werving op basis lessons learned uit fase 1 - FV 150 deelnemers werven vóór 1 juni 2022 We hopen dat u deze aanvraag honoreert en de aanvragers helpt onze doelen te bereiken voor de (door)ontwikkeling van de GLI: - realiseren landelijk online en lokaal georganiseerd aanbod GLI geschikt voor nierpatiënten met overgewicht - lessen leren over GLI groepen samengesteld op doelgroep is een doel van GGD-NOG/SLIMMER en Menzis - lessen leren over verwijzing, werving en samenwerking van helemaal 3e lijn tot sociaal domein lokaal

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. E.D. van Breukelen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Beterschap door Leefstijl