Mobiele menu

Small plastic particles in the human foetal environment: novel studies on exposure and hazard

Aanleiding

Hoewel plasticvervuiling wereldwijd de aandacht heeft getrokken, blijven de gezondheidsrisico's verbonden aan humane blootstelling, inclusief mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap, grotendeels onbekend terrein. In tegenspraak met oude opvattingen, is de placenta geen ondoorgrondelijke barrière tussen de moeder en het ongeboren kind. Veel lichaamsvreemde verbindingen, waaronder kleine plastic deeltjes ('small plastic particles'; SPPs) en chemicaliën die voorkomen in kunststoffen, kunnen de placenta passeren en de baby bereiken, waar ze negatieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling.

Doel

Het hoofddoel van dit project was het karakteriseren van de blootstelling van SPP's in het menselijke foetale milieu, in het bijzonder in de placenta en het vruchtwater. Daarnaast onderzocht het project de opname en de mogelijke effecten van SPP’s in de placenta.

Onderzoeksopzet

Aan de hand van monsters van menselijke placenta en vruchtwater is de blootstelling van SPP’s gekarakteriseerd. Met behulp van een humane celcultuur (in vitro) model zijn de opname en mogelijke effecten van SPP’s in de placenta onderzocht.

Resultaten

De onderzoekers hebben een nieuwe en gevoelige methode ontwikkeld om SPP's in menselijk weefsel te analyseren. De resultaten geven een sterke indicatie van de aanwezigheid van SPP's in zowel de placenta als het vruchtwater. Het aantal monsters dat ze analyseerden was klein, dus verdere studies met grotere aantallen monsters zijn nodig. De resultaten geven ook aan dat verschillende groottes (0,05-10 micrometer) van SPP's efficiënt worden opgenomen door placentacellen in vitro. Hoewel SPP's niet acuut toxisch waren voor de placentacellen, hebben ze veranderingen waargenomen in de expressie van genen en metabolieten die wijzen op subtiele biologische effecten. Verder onderzoek is nodig om de langetermijneffecten van de opname van SPP's in de placenta beter te begrijpen. Lees over de resultaten in ons nieuwsbericht.

Uitvoerende partijen

Dit project is uitgevoerd door prof. dr. ir. J. Legler (Universiteit Utrecht) in nauwe samenwerking met Dijklander Hospital, Vrije Universiteit, Deltares en Mount Sinai School of Medicine (U.S.A.).

Verslagen


Eindverslag

  

Kenmerken

Projectnummer:
458001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. J. Legler
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht

Contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Frank Pierik

Programmamanager
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl

Marije van der Kamp

Programmasecretaris
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl