Mobiele menu

Smartclips: Agility in tennis

Projectomschrijving

De SmartClips is een interactieve ondersteuning van trainingen.Het systeem bestaat uit een aantal
nodes uitgerust met bewegingssensor en LED’s die draadloos worden aangestuurd. Door de
sensor te trickeren kan er getraind worden op snelheid, reactievermogen, behendigheid en
coördinatie. Voor tennis wordt onderzocht of er tennisspecifieke oefeningen opgesteld kunnen
worden die met agility nauwkeurig kunnen meten.
Om dit te realiseren is field- en deskresearch uitgevoerd. De deskresearch bestaat uit een analyse
van de sport, waarin vooral gekeken wordt naar beweegpatronen en de huidige agility testen.
Deze tests en oefeningen zijn ingevoerd in de app van de Smartclips.
De app is nu in proefversie klaar om bij trainingen in te zetten. In verband met Corona is het
helaas moeilijker nu voldoende fieldresearch te doen, maar de eerste ervaringen zijn positief.
De Clips zijn gebruikt in training en het blijkt dat zij een goed hulpmiddel bij de training zijn. Er kan
nog niet bepaald kan worden of Agility accuraat genoeg gemeten kan worden omdat er nog te
weinig hierop getraind is.
Binnen deskresearch is de uitkomst dat de SmartClips binnen georganiseerde sport een goede
uitkomst zouden zijn, die in de buurt kan komen van de ‘gouden standaard’.
Binnen fieldresearch is de verwachte uitkomst dat binnen de KNLTB bewezen wordt dat de
SmartClips van toegevoegde waarde zijn om mee te werken en dat ze hiermee verder willen. En
dat er uitgebreid kan worden naar andere sporten.

Verslagen


Eindverslag

De SmartClips is een interactieve ondersteuning van trainingen.Het systeem bestaat uit een aantal nodes uitgerust met bewegingssensor en LED’s die draadloos worden aangestuurd. Door de sensor te trickeren kan er getraind worden op snelheid, reactievermogen, behendigheid en coördinatie. Voor tennis wordt onderzocht of er tennisspecifieke oefeningen opgesteld kunnen worden die met agility nauwkeurig kunnen meten.
Om dit te realiseren is field- en deskresearch uitgevoerd. De deskresearch bestaat uit een analyse van de sport, waarin vooral gekeken wordt naar beweegpatronen en de huidige agility testen.
Deze tests en oefeningen zijn ingevoerd in de app van de Smartclips.
De app is nu in proefversie klaar om bij trainingen in te zetten. In verband met Corona is het helaas moeilijker nu voldoende fieldresearch te doen, maar de eerste ervaringen zijn positief.
De Clips zijn gebruikt in training en het blijkt dat zij een goed hulpmiddel bij de training zijn. Er kan nog niet bepaald kan worden of Agility accuraat genoeg gemeten kan worden omdat er nog te weinig hierop getraind is.
Binnen deskresearch is de uitkomst dat de SmartClips binnen georganiseerde sport een goede uitkomst zouden zijn, die in de buurt kan komen van de ‘gouden standaard’.
Binnen fieldresearch is de verwachte uitkomst dat binnen de KNLTB bewezen wordt dat de SmartClips van toegevoegde waarde zijn om mee te werken en dat ze hiermee verder willen. En dat er uitgebreid kan worden naar andere sporten.

Samenvatting van de aanvraag

De KNLTB wil de agility van de spelers monitoren en trainen. Daarvoor is het op zoek naar een digitaal systeem waarmee de agility getraind en gemeten kan worden. De KNLTB heeft een Tennis Agility Test (TAT) ontwikkeld en wil deze graag meten met de door Embedded Fitness ontwikkelde Smartclips. Daarvoor moeten zowel de software en de hardware van de Smartclips doorontwikkeld worden en getest met de doelgroep. Daarnaast moeten er tennisspecifieke oefeningen worden opgesteld voor de SmartClips.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001701
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.E. Hoekstra MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Embedded Fitness