Mobiele menu

A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life

Veel bewegen is gezond. Dit geldt nog sterker voor mensen met chronische aandoeningen zoals Parkinson. Toch is het moeilijk om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden. Het gebruik van nieuwe technologie kan hierbij helpen. In deze studie gaan we mensen met Parkinson stimuleren om meer te bewegen in hun eigen leefomgeving, m.b.v. hun eigen smartphone met een speciale app die via spelletjes (‘gaming’) en andere motivatiestrategieën (bijv. steun van vrienden) aanzet om meer te bewegen. In Project A optimaliseren we een bestaande app. In Project B doen we een studie waarbij 450 patiënten op basis van loting gevraagd wordt hun lichamelijke activiteit volgens een bepaalde dosis te verhogen m.b.v. deze app. Zo kunnen wij bepalen of de app mensen motiveert om langdurig meer actief te worden. Ook leren we welke mate van toename in activiteit haalbaar is, en wat de gezondheidswinst is van verschillende doseringen van bewegen. Positieve bevindingen zijn goed schaalbaar naar andere ziekten.

Kenmerken

Projectnummer:
546003007
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2019
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. BR Bloem MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum