Sociaal Centrum Eijsden dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het netwerk Sociaal Centrum Eijsden (SCE) is een burgerinitiatief in het kerndorp Eijsden en is gevestigd in het oude Groene Kruisgebouw. De stichting heeft het pand aangekocht en verbouwd. Het SCE wil een netwerk en ontmoetingsplek zijn, welke bijdraagt aan een socialer, vitaler en toekomstbestendiger en leefbaarder Eijsden.

Na een lange voorbereidings- en verbouwingstijd is het SCE vanaf 1 mei 2020 geopend. Diverse zorg-, ondersteunings- en welzijnsorganisaties zijn betrokken bij het SCE. Het SCE wil géén bedrijfsverzamelgebouw worden. Daarom besteedt het naast de activiteiten die de afzonderlijke aanwezige organisaties aanbieden, gericht aandacht aan het opzetten van samenwerkingsactiviteiten.

Projectdoelen

De netwerkleden willen o.a. nagaan hoe ze meer ouderen kunnen bereiken en waaraan ouderen die nu nog geen gebruik maken van het aanbod van het SCE, behoefte hebben. Ook willen ze meer inzicht in wat er in de omgeving al aangeboden wordt. Ze willen dit samen op een systematische manier aanpakken.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk Sociaal Centrum Eijsden (SCE) is een burgerinitiatief in het kerndorp Eijsden en is gevestigd in het oude Groene Kruisgebouw. De stichting heeft het pand aangekocht en verbouwd om het voormalige Groene Kruisgebouw nieuw leven in te blazen. Het SCE wil een netwerk en sociale ontmoetingsplek voor zorg, ondersteuning en welzijn zijn, welke bijdraagt aan een socialer, vitaler en toekomstbestendiger en leefbaarder Eijsden. Na een lange voorbereidings- en verbouwingstijd is het SCE vanaf 1 mei 2020 geopend. Diverse zorg-, ondersteunings- en welzijnsorganisaties zijn betrokken bij het SCE. Het SCE wil géén bedrijfsverzamelgebouw worden. Daarom besteedt het naast de activiteiten die de afzonderlijke aanwezige organisaties aanbieden, ook gericht aandacht aan het opzetten van samenwerkingsactiviteiten. De netwerkleden willen o.a. nagaan hoe ze meer ouderen kunnen bereiken en waaraan ouderen die nu nog geen gebruik maken van het aanbod van het SCE behoefte hebben. Ook willen ze meer inzicht in wat er in de omgeving al aangeboden wordt. Ze willen dit samen op een systematische manier aanpakken. Daarbij gaan werken vanuit een gezamenlijke visie en aan de hand van de inhoud het proces van samenwerken vormgeven.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005079
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Dinjens
Verantwoordelijke organisatie:
sociaal centrum Eijsden