Mobiele menu

Sociaal Vitaal Oosterhout

Sociaal Vitaal in Oosterhout (NB). Een deel van de ouderen in Oosterhout voelt zich eenzaam, is inactief en heeft te weinig veerkracht om hierin een gewenste verandering te brengen. Zorg, sport, en welzijnspartners delen deze ervaring met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met name in de wijken Oosterheide en Slotjes. Er is sprake van een hoge vergrijzing en relatief veel kwetsbare ouderen. Sociaal Vitaal programma. Het Sociaal vitaal programma brengt (beweeg)activiteiten naar de wijk om de deelnemers handvatten en inzicht te geven hoe zij zelf het proces van ouder worden in gezondheid - wonen - en meedoen kunnen beïnvloeden. Coaching op Leefstijl, Cognitieve Fitness en Personal Training Plus worden toegevoegd aan het programma. Partners. In de uitvoering werken Fysiotherapiepraktijk Maarten Kok en Moove Oosterhout (sport- en bewegen) samen met Stichting GALM (interventie - eigenaar), Sportservice Noord Brabant, Werkgroep Preventie, BO Slotjes Oost en SHBO.

Verslagen


Eindverslag

Sportimpuls project Sociaal Vitaal is aangevraagd door Fysiotherapie Maarten Kok, in samenwerking met MOOVE Oosterhout en de landelijke Stichting
GALM. Het programma heeft als doelstelling om laagdrempelige beweegactiviteiten naar de doelgroep senioren met een beperking, met een bewegingsachterstand en beperkte fysieke en mentale weerbaarheid van 65 tot 80 jaar toe te brengen.

Er zijn 1419 senioren benaderd in de wijken Oosterheide en Slotjes te Oosterhout (NB) om deel te nemen aan een fitheidstest. Er zijn 220 deelnemers aangemeld waarvan er 60 zijn gestart in het introductieprogramma (MOOVE), 37 deelnemers zijn gestart in het vervolgprogramma en mede onder invloed van COVID19 zijn er nu 30 actieve
deelnemers aan: wekelijks gevarieerde beweeglessen, kennismaking met lokale organisaties binnen het programmaonderdeel “Bij de Koffie”.

“Bij de Koffie” is enthousiast ontvangen. Lokale organisaties op het gebied van zorg, welzijn, vrijetijdsbesteding en vervoer gaven inzicht in de
mogelijkheden waarvan door de deelnemers gebruik kon worden gemaakt.

Valpreventie (Fysiotherapie Maarten Kok)is door 24 deelnemers effectief gevolgd.

Het programma ZEMBLA (GALM) is ondersteunend aan het beweegprogramma.Het is een training die bedoeld is om te zorgen voor (1) behoud beweeggedrag en samen de groep in stand houden, (2) bevorderen sociale contacten
en sociale participatie, (3) beter leren omgaan met veroudering en psychosociale kwetsbaarheid waaronder eenzaamheid en (4) meer inzicht in belang van bewegen voor behoud van zelfredzaamheid.

Ondersteunend aan het totale programma is een persoonlijke informatiemap gemaakt met daarin informatie over ZEMBLA onderwerpen, het belang van bewegen en informatie over mogelijkheden voor(beweeg)activiteiten in Oosterhout tijdens en na COVID19.De beweeglessen en de thema's van "Bij de Koffie" zijn geborgd voor 2021.

In de uitvoering van het project Sociaal Vitaal in Oosterhout is gekozen het bewezen effectief, stappenplan te volgen van interventie eigenaar St.GALM om daarbij gebruik te kunnen maken van bestaande kennis en ervaringen. Deze tussenrapportage is gebaseerd en ingedeeld volgend het stappenplan.

Voorbereiding en werving:september 2018 tot en met april 2019
Prioriteit in de voorbereiding was het concretiseren van samenwerkingsafspraken met de lokale partners die in de wijken Oosterheide en Slotjes actief zijn en organiseren van de projectgroep. De projectgroep bestaat uit Fysiotherapie Maarten Kok(hoofdaanvrager), MOOVE (coördinatie en docent), Surplus (accommodatie en doelgroep) en stichting GALM (interventie eigenaar).
Andere interventiepartners hebben aangegeven ondersteunend te kunnen zijn in verspreiding van informatie en werving van vrijwilligers. Voor wat betreft de samenwerking met de gemeente Oosterhout lag de prioriteit op het inregelen van de verzending en verwerking van de uitnodigingsbrief op het gebied van AVG –wetgeving | praktische samenwerking met de KCC(fysieke brief en antwoordkaart en verwerken van telefonische reacties door het klantcontactcentrum).Vanaf maart 2019 is de wervingsfase uitgevoerd met o.a. het samenstellen van de uitnodigingsbrief, antwoordkaart en informatiebijlage. Naar aanleiding van signalen uit de wijk is gekozen om de eerste fitheidstest te splitsen op 2 data en op 2 verschillende locaties zodat inwoners zo dicht mogelijk bij huis konden deelnemen. Er zijn 1481 adressen benaderd met een uitnodigingsbrief aan senioren uit de wijken Slotjes en Oosterheide in de leeftijd van 75 -85 jaar. Er zijn 700 reacties verwerkt. Mooie en duidelijke reacties zijn opgetekend variërend van “Ik sport al veel, dus waarom is dit nodig? tot “wat een mooi project, ik heb belangstelling en doe mee”. Om de resterende 781 adressen te bezoeken om reacties op te halen zijn 12 vrijwilligers op pad gegaan.Niet iedereen was thuis, soms was er een uitgebreider gesprek met de bewoner en weer een ander adres gaf meteen aan wel /geen interesse te hebben. Het resultaat van deze inspanning is dat er zich 70 deelnemers hebben aangemeld voor de testdag op 10 mei 2019 in het activiteitencentrum De Slotjes(opkomst 48 personen)en 150 deelnemers voor de testdag op 11 mei in DVO Griegstraat 32 (opkomst 78 personen). Resultaat van de Fitheidstesten:60 deelnemers aan het beweegprogramma.

Kennismaking met beweegactiviteiten:mei tot en met september 2019.
Om de beweeglessen te geven zijn 2 docenten opgeleid door Stichting GALM op de onderwerpen Sociale vaardigheden, weerbaarheid en gesprekstechnieken. Hierover blijft contact en training on the job mogelijk tijdens de uitvoering van de lessen in mei 2019 zijn in totaal 60 deelnemers gestart met de Sociaal Vitaal Lessen, verdeeld over 2 groepen in DVO Griegstraat (wijk Oosterheide)en 1 groep in AC Slotjesveld (wijk Slotjes). Om het groepsproces ( introductieprogramma) niet te onderbreken is besloten dat de wekelijkse lessen in de zomerperiode doorgaan met als gevolg dat de groepen een vaste basis hebben om “out of comfortzone” onderwerpen en activiteiten te bespreken of te ondergaan. Een voorbeeld daarvan is samen naar de kermis, gesprekken aan tafel met behulp van “Kletspraatjes – kaarten”. In de periode mei 2019 – september 2019 is een pilot “Valpreventie” uitgevoerd onder deskundige en professionele begeleiding Van Maarten Kok Fysiotherapie waarvoor 20 deelnemers zich tijdens de testdag hadden aangemeld. Uit evaluatie is gebleken dat 7 deelnemers actief deelnamen. Door een verminderde cognitie bleek dat de methode groepsbegeleiding teveel gevraagd was en de veiligheid in het geding was. Het belang van Valpreventie wordt erkend door de projectgroep Sociaal Vitaal, evenals de belangstelling hiervoor van deelnemers van Sociaal Vitaal. Aan de hulpvraag Valpreventie wordt voldaan door doorverwijzing en individuele screening van de deelnemers en de mogelijkheid om via de zorgverzekeraar

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007043
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Hermans
Verantwoordelijke organisatie:
Fysio- en Healthcenter De Beemd