Mobiele menu

Sociaal & Vitaal Valkenswaard

Budosport van Geel heeft zich samen met gemeente Valkenswaard, wijkcommissie Geenhoven, wijkcommissie, Kerkakkers en wijkcommissie het Gegraaf ingezet om een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen onder kwetsbare ouderen. Gedurende de interventie is twee keer een fittest georganiseerd. In de wijken zijn structurele sociaal & vitaal groepen opgestart, gecombineerd met de cursus Zeker Bewegen en lessen gericht op het verhogen van de mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Tot slot geven partners uit de wijken voorlichting over uiteenlopende gezondheidsthema’s.

Verslagen


Eindverslag

In de gemeente Valkenswaard is het afgelopen jaar een fittest georganiseerd voor de wijken Geenhoven, het Gegraaf en Kerkakkers. Deelnemers werden persoonlijk benaderd door vrijwilligers, wijkcommissies en straatcontacten uit de wijk. In totaal hebben 130 deelnemers aan de fittest meegedaan. Op basis van de resultaten kregen zij een persoonlijk beweegadvies. De deelnemer wordt of doorverwezen naar het reguliere sportaanbod of naar activiteiten waar extra aandacht is voor weerbaarheid, het leggen van contacten en het weer vitaal in het leven staan. Na aanleiding van de fittest zijn 61 begonnen met het programma Sociaal & Vitaal Valkenswaard. Binnen het programma worden de deelnemers ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Om valangst te verminderen en het zelfvertrouwen te vergroten wordt valpreventietraining (Zeker Bewegen) aangeboden Daarnaast leren deelnemers om te gaan met angst en het aangeven van eigen grenzen middels een weerbaarheidstraining. Er wordt een sociale vaardigheidstraining aangeboden en voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema's.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van Deursen
Verantwoordelijke organisatie:
Budosport van Geel