Mobiele menu

Sociaal vitaal Vlissingen

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 75 jaar en ouder jaar die weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Vlissingen wordt samengewerkt met de thuiszorg om Sociaal Vitaal uit te voeren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen. Het project duurt 18 maanden en start op 15 januari 2021.

Het project start met een persoonlijke wervingsbenadering. Vervolgens wordt de fitheid gemeten. Aansluitend wordt een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting aangeboden. Het project wordt uitgevoerd door Club Vief, WVO zorg, gemeente Vlissingen, Kembang en stichting GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal in de gemeente Vlissingen is gericht op de verspreiding van de interventie in de wijken Boulevard Spuikom en Vredehof Zuid. Doelstelling van Sociaal Vitaal is het verminderen van emotionele en sociale eenzaamheid en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids-, weerbaarheidstraining en zelfmanagement training aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Deze trainingen zijn verweven in een wekelijkse beweegactiviteit die het onderling contact maken eenvoudiger maakt en zorgt voor een verbetering van de fysieke fitheid. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en heeft een positief effect op kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in gemeente Vlissingen richt zich op zelfstandig wonende ouderen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die eenzaam en/of lichamelijk inactief zijn. De deelnemers worden rechtstreeks via een brief vanuit de gemeente en daaropvolgend persoonlijke benadering en via de thuiszorg geworven. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door een projectgroep die bestaat uit de vertegenwoordigers stichting Club Vief, stichting WVO zorg, Kembang en stichting GALM. De toegevoegde waarde van het uitvoeren van Sociaal Vitaal in Vlissingen is dat het aansluit op de signalering van eenzaamheid door huisbezoeken van de stichting WVO zorg. Met Sociaal Vitaal worden mensen met eenzaamheidsklachten ondersteund bij het verminderen van deze klachten. De uitvoering van Sociaal Vitaal werkt samen met het Platform Eenzaamheid Walcheren, waarin de gemeente Vlissingen één van de samenwerkingspartners is. Uit gegevens van de GGD blijkt dat van de 75 plussers in de wijken Boulevard Spuikom en Vredehof Zuid in Vlissingen 476 ouderen (gemiddeld 51%) in beide wijken eenzaamheidsklachten heeft. We gaan er vanuit dat van deze groep 150 ouderen belangstelling hebben voor Sociaal Vitaal en op de fitheidstest komen en dat ongeveer 30% daadwerkelijk zal deelnemen. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers via brief en huis-aan-huis benadering, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal programma, (5) het borgen van het programma. Tijdens het uitvoeren van Sociaal Vitaal (4) wordt de wekelijkse fysieke groepsactiviteit verweven met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, zelfmanagementtraining en gezondheidsvoorlichting. Er is aandacht voor de borging van de groepen na afloop van het project door een borgingtraject uit te voeren dat is ontwikkeld door de stichting GALM.. Met het platform Eenzaamheid Walcheren wordt overlegd over de verdere verspreiding van Sociaal Vitaal in Walcheren . De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van Movisie worden uitgevoerd en beschreven. De methodiek zal worden beschreven en opgenomen worden in het handboek Sociaal Vitaal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642039
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Schroevers
Verantwoordelijke organisatie:
Club Vief