Mobiele menu

Sociaal Vitaal Westerwolde

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid.

Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheid. Het borgen van de groepen (in bestaande structuren of zelfstandig) is de laatste en zeer belangrijke fase van het project.

Sociaal Vitaal is een project dat op maat wordt aangeboden en door Stichting Galm in samenwerking met relevante lokale partners wordt uitgevoerd. In Westerwolde maken Welzijn Westerwolde, Zorggroep Meander (thuiszorg) en de gemeente deel uit van de projectgroep. Deze wordt ondersteund door de huisartsenpraktijken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal Westerwolde is gericht is op het verminderen van eenzaamheid (emotioneel,sociaal en existentieel) en bevorderen van fysieke fitheid van zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen.Het bevorderen van lichamelijke activiteit is bedoeld om fysieke fitheid en zelfredzaamheid te verbeteren. Sociaal Vitaal richt zich op zelfstandig wonende oudere mannen en vrouwen in Ter Apel met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die lichamelijk inactief én eenzaam zijn. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door de ‘Coalitie Een tegen Eenzaamheid’ io Westerwolde. De coalitie bestaat uit vertegenwoordigers van stichting Rzijn, gemeente Westerwolde en Zorggroep Meander. Aanleiding om Sociaal Vitaal te starten zijn epidemiologische data uit Westerwolde in 2018, waaruit blijkt dat ruim 50% van de ouderen eenzaam zijn. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit vijf onderdelen, namelijk (1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers, (3) het afnemen van een fitheidstest en met meten van eenzaamheid (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal programma, (5) het borgen van het programma. Ter voorbereiding van het uitvoeringsplan heeft de‘Coalitie Een tegen Eenzaamheid Westerwolde’ io berekend dat er in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder in totaal 711 ouderen (53% van 1342 ouderen) eenzaamheidsklachten heeft. Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen is 751 (56% van 1342 ouderen). Combineren we de prevalentie van eenzaamheid en lichamelijke inactiviteit dan bestaat de doelgroep uit 402 ouderen (30% van 1342). Het werven van de deelnemers gebeurt via een huis-aan-huis bezoek waarbij 1342 ouderen van 75 jaar en ouder in Ter Apel worden aangeschreven. De doelgroep krijgen een brief van de gemeente Westerwolde. Vervolgens worden de ouderen huis-aan-huis bezocht. Bovendien nemen we contact op met huisartsenpraktijken met het verzoek om kwetsbare patiënten van 75 jaar en ouder te informeren en door te verwijzen naar Sociaal Vitaal. Ouderen die belangstelling hebben om deel te nemen aan Sociaal Vitaal krijgen een fitheidstest aangeboden. In deze test wordt spierkracht,(beenkracht en knijpkracht), uithoudingsvermogen,lenigheid van de schouder en metabole fitheid (bloeddruk en BMI) gemeten. Bovendien wordt eenzaamheid met behulp van 6-item De Jong Gierveld schaal gemeten. Na de fitheidstest stromen de deelnemers, die daarvoor in aanmerking komen, door naar het Sociaal Vitaal programma. Dit programma bestaat uit een beweegprogramma, dat wekelijks in een zaal wordt aangeboden. In dit programma wordt naast bewegen specifiek aandacht besteed aan sociale vaardigheden (4 lessen) en weerbaarheid (4 lessen). In deze lessen ligt de nadruk op het belevingsgericht werken aan sociale vaardigheden (maken van sociaal contact, interactie met omgeving, leren uiten van behoeften en wensen) en weerbaarheid (leren opkomen voor jezelf, de juiste houding aannemen, lichaamstaal leren gebruiken). Beweeggroepen zijn veilige groepen om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren. Bij de koffie na afloop worden de lessen weerbaarheid en sociale vaardigheden nabesproken. Ook wordt in het programma een zelfmanagement training aangeboden om weerbaarheid en sociale vaardigheden in praktijk te brengen door met elkaar sociale activiteiten buiten de beweeggroep te ondernemen en sociaal actief te worden in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De groepen worden na afloop van het project geborgd. Het uitgangspunt is dat de groepen kunnen blijven voortbestaan als beweeggroep/ontmoetingsgroep en daarvoor een eigen bijdrage betalen waarmee de huur van de zaal en de kosten van de lesgever kunnen worden voldaan. Met de Sociaal Vitaal groepen zelf en de Coalitie io wordt overlegd over het organisatorisch onderbrengen van de Sociaal Vitaal groepen na afloop van het project. De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van de databank ‘Effectieve sociale interventies’ worden uitgevoerd en beschreven. Het handboek Sociaal Vitaal zal gebaseerd zijn op de schrijfwijzer ‘Hoe schrijf ik een handboek’ van Movisie. We verwachten dat in totaal 40 ouderen met eenzaamheidklachten en die onvoldoende bewegen instromen in 2 Sociaal Vitaal groepen. Uit eerdere in Oost Groningen uitgevoerde Sociaal Vitaal projecten blijkt dat eenzaamheid met 25% is afgenomen en fitheid (spierkracht en uithoudingsvermogen) aantoonbaar is toegenomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621919
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.H.G. de Greef
Verantwoordelijke organisatie:
GALM