Mobiele menu

The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Veel sociaal (wijk)teams laten hun aanbod nog onvoldoende aansluiten op de initiatieven in de wijk, aldus onderzoek van Movisie. Gouda loste dit op met een nieuwe functie: de sociaal makelaar.

Doel

Binnen de drie sociale teams in Gouda zijn Sociaal Makelaars werkzaam. Zij verbinden vraag en aanbod in de wijk met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen van burgerinitiatieven en om behoeften van kwetsbare burgers op het aanbod van zorg en welzijn in de wijken af te stemmen. De functie van Sociaal Makelaar is relatief nieuw.

In het onderzoek getiteld "The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship" is de functie ‘sociaal makelaar’ onderzocht.

Aanpak

Dit onderzoek betrof een zogenaamd ‘Participatief Actie-onderzoek’, waarin leren van en in de praktijk in een cyclisch proces van observeren, reflecteren, verbeteren en toepassen centraal staat.

Samenwerkingspartners

Het project was een samenwerking tussen Gemeente Gouda, TNO, Welzijnsorganisatie Kwadraad, GGD Hollands Midden en AWPG Noordelijk Zuid-Holland.

Resultaten

Als resultaat is de ‘Handreiking Sociaal Makelaar, de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief’ gepresenteerd, een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein. De Handreiking maakt de toegevoegde waarde van de functie sociaal makelaar inzichtelijk en overdraagbaar.

Afbeelding
sociaal makelaar

Handreiking Sociaal makelaar

In deze handreiking nemen we u mee in de wereld van de sociaal makelaar zoals ingezet in Gouda. Het doel van deze handreiking is om met u te delen hoe de functie sociaal makelaar eruit kan zien op gemeentelijk, uitvoerend en wijkniveau.
Bestand

Producten

Titel: Handreiking Sociaal Makelaar, de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief
Auteur: Marloes van der KlauwMartine van Egmond
Link: https://www.tno.nl/media/11562/handreiking_sociaalmakelaar.pdf
Titel: Vijf tekeningen met voorbeelden over de werkwijze Sociaal Makelaar in Gouda
Auteur: Olaf de Groot
Titel: Mediatorartikel Makelend door Gouda
Titel: Slotbijeenkomst
Titel: Persbericht gemeente Gouda: De Goudse Sociaal Makelaar: een vrije verbinder
Titel: Alles is Gezondheid: hoe een sociaal makelaar het onderzoek ervoer
Link: https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/geen-ik-stond-erbij-en-ik-keek-ernaar-onderzoek/

Kenmerken

Projectnummer:
531001301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. M. van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
AWPG Noordelijk Zuid-Holland
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.