Mobiele menu

Social Cost Benefit Analysis Alcohol [Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Alcoholgebruik]

Projectomschrijving

Vraagstuk

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik in Nederland?

Onderzoek

Met een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) heeft het RIVM 3 beleidsmaatregelen doorgerekend. Het gaat om de volgende maatregelen: een accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en –sponsoring. MKBA’s zijn een hulpmiddel om de welvaartseffecten van maatregelen in kaart te brengen en kunnen beleidsmakers ondersteunen bij hun beslissingen over toekomstig overheidsbeleid.

Uitkomst

Als alle kosten en baten van alcohol worden opgeteld, waren de kosten in 2013 ongeveer 2 tot 4 miljard euro. Kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit, door inzet van politie en justitie, en door verkeersongevallen. Deze kosten zijn verminderd met de baten van alcoholgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van accijnzen voor de overheid. Als we ook immateriële kosten meenemen in de berekening, zoals de kosten van voortijdige sterfte en verlies aan kwaliteit van leven, dan waren de kosten in 2013 4 tot 6 miljard euro.
Op de lange termijn, over een periode van 50 jaar, levert een accijnsverhoging van 50 procent tussen de 5,1 en 11,6 miljard euro op, een accijnsverhoging van 200 procent 14,5 tot 39,4 miljard euro. Het saldo van kosten en baten na 50 jaar is 2,1 tot 4,7 miljard euro wanneer 10 procent van de verkooppunten worden gesloten. Dit bedrag loopt op tot 5,2 tot 11,7 miljard euro bij een sluiting van 25 procent van de verkooppunten. Een mediaban levert de samenleving circa 4 tot 8,5 miljard euro op na 50 jaar, maar hierover bestaat meer onzekerheid.

Herziene versie

Nieuwe cijfers en nieuwe inzichten hebben sommige berekeningen en conclusies uit de eerste versie (2016) van dit rapport ingehaald. Die nieuwe inzichten betreffen onder andere de schatting van het consumentensurplus en de rol van private kosten. Nieuwe cijfers zijn opgenomen over alcoholgerelateerde sterfte, productiviteit, pensioenen en premies, consumentenuitgaven aan alcohol en productensurplus.

Download het rapport

Herziene versie 2018

Versie 2016

Producten

Titel: Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen
Auteur: GA de Wit, PF van Gils, EAB Over, AWM Suijkerbuijk, J Lokkerbol, F Smit, I Mosca, W Spit, SMAA Evers, RJA de Kinderen

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Summary Background: Alcohol use has a high prevalence, is associated with both positive and negative effects but in general with a substantial disease burden and is further associated with economic costs to society, reducing welfare. Such costs are caused by premature deaths attributable to alcohol use, reduced quality of life, early drop out from schools, lesser productivity due to absenteeism and reduced efficiency while at work and traffic accidents caused by drink driving. Moreover, alcohol use results in increased health care uptake rates, while additional costs are incurred by the criminal justice system due to alcohol-related vandalism and violence. In short, alcohol use has detrimental impacts on the welfare and economy of the Netherlands. In response to the health and economic burden attributable to alcohol use, the Dutch Ministry of Health (VWS) is considering to implement and enforce a new set of regulatory policies aimed at curbing alcohol use in the Dutch population. These new policies include: (1) increasing prices for alcoholic drinks by setting minimum price levels for alcoholic beverages and by increasing excise tax, (2) reducing sales and (3) placing a (selective) ban on the advertisement for alcoholic drinks. Objective: The Ministry of Health requires a Social Cost-Benefit Analysis (SCBA) to map the distribution of the short-term and longer-term costs of implementing and enforcing the new regulatory policies over the pertinent stakeholders that might be affected and its consequences of these new policies for the public purse. In addition, the Ministry of Health requires that these costs will be compared with the short-term and longer-term benefits accrued to the pertinent stakeholders. If the monetised balance of the total costs and total benefits is positive, then this will lend support to the new policies as seen from a social cost-benefit perspective. However, if the costs exceed the benefits, then such support is missing. The Ministry of Health commissioned the Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw) to open a call for this SCBA. The ZonMw call requests that the social cost-benefit study would start the first of July 2015 and be completed mid-December. The study needs to address two central research questions: (1) What are the socio-economic costs and benefits of current alcohol usage? (2) What is the impact of the new policies to reduce alcohol use relative to the base case scenario? Strategy: This study will be performed by a consortium consisting of RIVM, Maastricht University, Trimbos Institute and Ecorys. RIVM will serve as main applicant, with dr. Ardine de Wit taking responsibility as project leader. The Consortium will conduct the social cost-benefit study by taking the following steps: 1. Scoping the problem, overview of costs and benefits of alcohol use 2. Defining the reference-scenario and its future under the current policies 3. Defining the alternative scenario and its future under the new policies 4. Valuing the costs of the alternative scenario vis-à-vis the reference-scenario 5. Valuing the benefits of the alternative scenario vis-à-vis the reference-scenario 6. Appraising the present value of costs and benefits and their per-stakeholder distribution 7. Conducting sensitivity analyses to assess the robustness of outcomes 8. Presenting the outcomes Deliverables: The project has to be executed within a restricted period of time, as results may be used in a hearing in Parliament that is scheduled early 2016. This stresses the importance of proper communication of the project’s results thorough an intermediate briefing to ZonMw and the Ministry of Health and a final meeting at the Ministry of Health to discuss the project’s results. The study’s outcomes will be reported in a Policy Brief accompanied by a Technical Report and an Agenda for further research.

Kenmerken

Projectnummer:
531005102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.A. de Wit
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM