Mobiele menu

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey

Projectomschrijving

De rol van (psycho)sociale gezondheid in het ontstaan, het beloop en de prognose van dementie is nog altijd onduidelijk. Met sociale gezondheid bedoelen we de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen. Bovendien, deze sociale gezondheid beinvloedt en wordt beinvloed door de biologische processen die ten grondslag liggen aan dementie.

Doel

In dit project is ons doel de interactie tussen sociale gezondheid en biologische factoren te ontrafelen gedurende het hele ziektebeloop van dementie - dus van het vroegste ontstaan tot verlies van onafhankelijkheid. De focus zal liggen op 3 aspecten: 1) de bidirectionele link tussen sociale factoren en biologische factoren; 2) de invloed van deze factoren op hersenschade die zichtbaar wordt op MRI; en 3) de rol van brein en cognitieve reserve, die een individu vroeg in het level opbouwt, om deze schade te weerstaan.

Methode

In dit consortium worden data bijeen gebracht van meer dan 40 studies met gezamenlijk 150000 deelnemers. Een uniek aspect van dit consortium is dat wij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zullen verrichten (zgn. mixed methods approach).
Vervolgens zullen de resultaten bijeen gebracht worden in een 'systems dynamics' model waarmee het belang van sociale gezondheid gedurende het hele ziektebeloop van dementie getoond wordt.
We verwachten dat de impact van dit project tot uiting zal komen in beter inzicht in het dementie-proces, meer kennis over de aangrijpingspunten in dit proces voor interventie, nieuwe mogelijkheden voor preventie bij gezonde personen en betere zorg voor mensen met (vroege tekenen van) dementie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

The rol van (psycho)sociale gezondheid in het ontstaan, het beloop en de prognose van dementie is nog altijd onduidelijk. Met sociale gezondheid bedoelen we de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen. Bovendien, deze sociale gezondheid beinvloedt en wordt beinvloed door de biologische processen die ten grondslag liggen aan dementie. In dit project is ons doel de interactie tussen sociale gezondheid en biologische factoren te ontrafelen gedurende het hele ziektebeloop van dementie - dus van het vroegste ontstaan tot verlies van onafhankelijkheid. De focus zal liggen op 3 aspecten: 1) de bidirectionele link tussen sociale factoren en biologische factoren; 2) de invloed van deze factoren op hersenschade die zichtbaar wordt op MRI; en 3) de rol van brein en cognitieve reserve, die een individu vroeg in het level opbouwt, om deze schade te weerstaan. In dit consortium worden data bijeen gebracht van meer dan 40 studies met gezamenlijk 150000 deelnemers. Een uniek aspect van dit consortium is dat wij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zullen verrichten (zgn. mixed methods approach). Vervolgens zullen de resultaten bijeen gebracht worden in een 'systems dynamics' model waarmee het belang van sociale gezondheid gedurende het hele ziektebeloop van dementie getoond wordt. We verwachten dat de impact van dit project tot uiting zal komen in beter inzicht in het dementie-proces, meer kennis over de aangrijpingspunten in dit proces voor interventie, nieuwe mogelijkheden voor preventie bij gezonde personen en betere zorg voor mensen met (vroege tekenen van) dementie.

Kenmerken

Projectnummer:
733051082
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.A. Ikram
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum