Mobiele menu

SOCIALCARE - A Socialcare Network for Citizen Empowerment and Care Support in Local Communities

SOCIALCARE: koppelt vraag en aanbod rond vrijwillige steun

Op steeds meer plekken ontstaan burgerinitiatieven rond zorg en welzijn, vaak in antwoord op bezuinigingen en veranderingen in de maatschappij. Vanuit onderlinge betrokkenheid en op basis van wederkerigheid helpen mensen elkaar met welzijns- en zorgdiensten. Zijn er technologische oplossingen mogelijk die deze sociale processen ondersteunen?

Hoe het werkt

SOCIALCARE brengt mensen samen in hun directe woonomgeving. Dat kan een straat, een wijk, een appartementengebouw of een dorp zijn. Het is een digitaal platform met diensten rond vrijwillige zorg en vrijwilligerswerk. Gebruikers – familie, buren, mantelzorgers – communiceren via beeld, geluid en tekst. Het portaal gaat uit van de ICT-middelen die projectpartners al in huis hebben. Geen losstaande technologie dus, maar verbinden wat al beschikbaar is. De gebruikers kunnen binnen SOCIALCARE functionaliteiten vinden om samen voor anderen te zorgen en van elkaar te leren.

Wat het oplevert

Het platform is een vorm van sociale innovatie, die vraag en aanbod bij elkaar brengt. SOCIALCARE draagt zo bij aan initiatieven die daadwerkelijk iets doen aan maatschappelijke vraagstukken. Denk aan eenzaamheid of afnemende mobiliteit. Door te bouwen op de onderlinge betrokkenheid van burgers, ontstaat een duurzaam netwerk binnen de lokale gemeenschap, dat ook zorgt voor empowerment van ouderen. Deelnemers krijgen daarnaast het geruste gevoel bij nood snel hulp te krijgen. De focus op welzijn voorkomt intussen dat problemen te snel gemedicaliseerd worden.

Voor wie

Ouderen en andere burgers die zelf de regie nemen in hun eigen gemeenschap en buurt, en die elkaar willen ondersteunen met diensten in welzijn en zorg.

Publicaties

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735140001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van der Vaart
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Nationaal Ouderenfonds

Slimme ICT-oplossingen voor ouderen

Lees meer over dit project in de brochure 'De Kweekvijver van AAL: samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten' (pagina 42-43).