Mobiele menu

Sociale Benadering Dementie gemeente Delft en gemeente Westland

De zorg én kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers staat hoog op onze agenda in Westland en geldt voor de regio Delft, Westland, Oostland. De komende jaren willen we op verschillende vlakken aan de slag om dit met partners uit het werkveld te bewerkstelligen. Dit doen we onder andere door in te zetten op de Sociale Benadering Dementie (SBD) in samenwerking met PwC/Tao of Care. In één wijk in Delft en in één kern in het Westland zijn we reeds gestart met een pilot SBD. Met deze subsidie kunnen we ook de andere wijken in Delft en kernen in Westland voorzien van een gebiedsscan en verbeterplan, waardoor we de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten kunnen verbeteren en dit vervolgens kunnen uitbouwen door het opzetten van SBD-teams in heel Delft en Westland. Daarnaast willen we de kennis en werkwijze van PwC/Tao of Care met deze subsidie overdragen aan lokale (zorg)partijen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
I. Berkhout
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Delft