Mobiele menu

Sociale geriatrie Plus team: Úw Plus bij gezond ouder worden!

Projectomschrijving

De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Geriatrie Plus team’ bezighouden. Onze missie luidt dan ook: Wij zijn dé betrouwbare specialist (op gebied van gezondheidszorg en welzijn) in beweging die met zorg en aandacht op innovatieve wijze de gezondheid verbetert.

Voortkomend vanuit onze gezamenlijke missie heeft het Geriatrie Plus team zichzelf ten doel gesteld een samenwerkingsproject op te starten waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Dit samenwerkingsverband zal niet alleen nú, maar zeker ook richting de toekomst, de ouderen binnen de gemeente Beekdalen zo goed mogelijk faciliteren.

Ons hogere gezamenlijke doel luidt dan ook: zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk, thuis in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen, mét een eigen sociaal vangnet.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Sociale Geriatrie Plus team: De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Sociale Geriatrie Plus team’ mee bezig houden. Onze doelstelling is het leveren van de juiste zorg thuis zodat wonen in de eigen omgeving zo lang mogelijk, op een veilige manier, haalbaar en betaalbaar is. Hiervoor kan een enkele zorgverlener niet zorgen, dit zal je als team/netwerk moeten aanpakken. Gelet op de vergrijzing in heel Nederland, maar zeker ook binnen ons verzorgingsgebied is dit iets waarmee wij steeds vaker geconfronteerd worden. Reden voor de verschillende zorgverleners (specialist ouderengeneeskunde, huisarts, thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger) om een multidisciplinair netwerk rondom ouderen verder te formaliseren en organiseren. Naast zorgprofessionals spelen welzijnsorganisaties en ondersteuning een belangrijke rol binnen een zorgnetwerk voor ouderen. Hoe kunnen wij ons huidige zorgnetwerk hierop laten aansluiten en waar vinden wij onderling de samenwerking? Wij als netwerk zijn ervan overtuigd dat het de zorg en ondersteuning rondom ouderen ten goede komt wanneer je binnen een breed, sociaal, netwerk kunt participeren. Binnen onze aanvraag hebben wij gekozen voor onderwerpen welke betrekking hebben op het beter afstemmen van zorg, welzijn en ondersteuning. Dit hoofdthema sluit namelijk naadloos aan op waar wij als netwerk tijdens fase I mee aan de slag zijn gegaan. Zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk, thuis in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen met een eigen sociaal vangnet, dat is het motto van ons netwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
J.J.M.U.H. Henssen
Verantwoordelijke organisatie:
Health Plus