Mobiele menu

Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn

Projectomschrijving

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg en kan veel mogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Weinig technologie richt zich op het aanleren van begrippen zoals empathie en mentaliseren. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern van het verbeteren van de zorg is en het de kwaliteit van bestaan van mensen vergroot.

Het doel van het project is om sociale relaties te bevorderen met behulp van technologie door het ontwikkelen van:
  • een serious game 'Jij & Ik' om het mentaliserend vermogen bij mensen met een LVB te bevorderen
  • het instrument 'Aansluiten & Stimuleren' voor ouders en begeleiders van mensen met een ernstig verstandelijke beperking
  • een 'HiSense app' voor ouders en begeleiders van mensen met een matig of licht verstandelijke beperking.

Samenwerking

Het projectteam bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers, Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Cordaan, ASVZ, Bartiméus Accessibility, het Prader-Willi Fonds, Stichting Down Syndroom, VU, HvA en ROC Amsterdam, TU/e.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg en kan veel mogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Weinig technologie richt zich op het aanleren van begrippen zoals empathie en mentaliseren. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern van het verbeteren van de zorg is en het de kwaliteit van bestaan van mensen vergroot.

Het doel van het project is om sociale relaties te bevorderen met behulp van technologie door het ontwikkelen van:

- een serious game 'Jij & Ik' om het mentaliserend vermogen bij mensen met een LVB te bevorderen
- het instrument 'Aansluiten & Stimuleren' voor ouders en begeleiders van mensen met een ernstig verstandelijke beperking
- een 'HiSense app' voor ouders en begeleiders van mensen met een matig of licht verstandelijke beperking.

Samenwerking
Het projectteam bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers, Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Cordaan, ASVZ, Bartiméus Accessibility, het Prader-Willi Fonds, Stichting Down Syndroom, VU, HvA en ROC Amsterdam, TU/e

Samenvatting van de aanvraag

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg. De inzet van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen: e-Health, moet een bijdrage leveren aan betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Ook de politiek heeft de inzet van ICT in de zorg tot belangrijk speerpunt van beleid gemaakt (Kamerbrief ‘e-Health en zorgverbetering’, 2014 VWS & Vernieuwingsagenda 'Waardig leven met zorg', Van Rijn, 2016). Inzet van technologie is daarbij geen doel op zich maar een middel om een beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg te ondersteunen en daarmee de kwaliteit van bestaan te vergroten. Technologie kan veel mogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en betrokkenen. De toepassingen zijn nu vooral gericht op (toezichthoudende) domotica, zorg op afstand en op het verbeteren en ondersteunen van de gezondheidszorg. Weinig technologie is gericht op het aanleren van abstracte concepten zoals empathie en metaliseren. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties (interpersoonlijke relaties) de kern van het verbeteren van de zorg is en het de kwaliteit van bestaan van mensen zeer vergroot. De focus van ons netwerk is gericht op het bevorderen van sociale relaties met behulp van geavanceerde technologie, met in het bijzonder aandacht voor drie projecten: 1) een serious-game gericht op het bevorderen van het mentaliserend vermogen van personen met een LVB en moeilijk lerende personen; 2) een nieuw instrument ‘Aansluiten en Stimuleren’ voor ouders en begeleiders van personen met EMB; 3) een ‘HiSense APP MVB+LVB’ voor ouders en begeleiders van personen met MVB en LVB. De partners binnen ons netwerk zijn: cliënten en cliëntvertegenwoordigers; ontwikkelaars van ICT producten, instrumenten en methodieken; psychosociale onderzoekers; en opleidingscentra voor MBO, HBO en WO studenten. Op deze manier kunnen we verbindingen leggen tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Er is ruime ervaring in het gebruik en toepassing van ICT in de zorg voor mensen met een (visuele- en-)verstandelijke beperking. Zo heeft Bartiméus sinds 2002 verschillende succesvolle initiatieven geïmplementeerd op het gebied van toepassingen van ICT voor haar cliënten (ICT4VIP en Accessibility), met aandacht voor de kwaliteit van de gebruikersinterface voor cliënten en relevante technologische oplossingen voor praktijkvragen. In het FabLab wordt onder andere gezocht naar zelfstandige computer-bediening door personen met een visuele beperking en MVB of LVB. Deze specifieke kennis zal worden ingezet tijdens de projecten 1 en 3. Naast het inzetten van theoretische kennis voor het ontwikkelen van e-Health, heeft dr. Sterkenburg met haar onderzoeksgroep van Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam ruime ervaring met wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Zij heeft een voortrekkersrol en verbindende functie in deze aanvraag. Met Ons Tweede Thuis en Cordaan is sinds 2010 samengewerkt op het gebied van onderzoek en implementatie. Zowel de VU, OTT, Cordaan en HvA maken deel uit van het programma VB in de academische werkplaats Ben Sajet Centrum Amsterdam. De VU, TU/e en het Prader-Willi Fonds hebben sinds 2012 een steeds intensievere samenwerking op het gebied van innovatieve ICT producten ter bevordering van relaties. Cliënten en hun vertegenwoordigers zijn gedurende het gehele proces actief betrokken. Ze hebben meegedacht over dit onderzoeksvoorstel en zullen participeren in een adviesgroep (zie ook bijgevoegde video). Binnen dit project zal er voor het eerst een RCT m.b.t. ICT en sociale relaties zijn met ouders van cliënten van Bartiméus, OTT, Cordaan. In een interesse-tot-participatie enquête onder ouders van OTT blijkt dat ouders zeer enthousiast zijn en graag mee willen doen (Project 3). Evenals bij projecten in het verleden (bv. HiSense EMB) zullen andere geïnteresseerden via Kennisplein Vilans, websites en sociale media geïnformeerd worden over het verloop van de projecten en de uitkomsten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.S. Sterkenburg PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam