Mobiele menu

Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation for patients with severe mental illness: a cost effectiveness study.

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben naast behandeling tevens hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is een methodiek waarmee deze cliënten geholpen kunnen worden bij het stellen en uitwerken van persoonlijke doelen op het gebied van werk, dagbesteding en studeren.

Doel
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe effectief de IRB is.

Opzet
Voor het onderzoek worden cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen willekeurig verdeeld in twee groepen; de helft van de cliënten krijgt IRB en de andere helft krijgt gebruikelijke zorg bij het realiseren van participatiewensen. Vergeleken wordt bij beide groepen hoe succesvol zij zijn bij het realiseren van werk of een studie en wat veranderingen zijn in hun kwaliteit van leven en functioneren. Daarnaast wordt vergeleken wat de financiële consequenties van IRB of gebruikelijke zorg zijn, zoals besparingen op het beroep dat gedaan wordt op medische en psychiatrische zorg.

Verslagen


Eindverslag

Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben naast behandeling ook hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld om hen te helpen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. De IRB-methodiek is gericht op het kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, studie en andere activiteiten. Effectonderzoek naar de IRB laat grotendeels positieve resultaten zien in termen van sociale participatie. Nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vraag of de IRB ook kosteneffectief is.
Het doel van deze studie is onderzoeken of de IRB kosteneffectief is vergeleken met gebruikelijke zorg (Care As Usual afgekort CAU) na 12 maanden voor patiënten met EPA die een wens hebben tot verandering op het gebied van sociale participatie, gedefinieerd als betaald of onbetaald werk, een studie of fulltime zorg voor het gezin.
We voeren een Multicenter gerandomiseerde studie (RCT) uit met metingen bij de start, na 6 en 12 maanden.
De studiepopulatie bestaat uit patiënten met EPA, tussen 18 en 60 jaar met wens tot verandering op gebied sociale participatie bij van twee GGZ-instellingen en een instelling voor begeleid en beschermd wonen (RIBW). 225 cliënten zullen geincludeerd worden en willekeurig verdeeld over ofwel IRB ofwel gebruikelijke zorg.
De primaire maat is verandering in sociale participatie. Secundaire maten zijn: uren participatie, de positie op de sociale participatieladder, tevredenheid over het bereiken van rehabilitatiedoelen, functioneren, kwaliteit van leven, zelfwaardering.
Verder wordt een kostenevaluatie uitgevoerd vanuit maatschappelijk perspectief met zowel directe als indirecte (niet-)medische kosten afgezet tegen kwaliteit van leven als uitkomstmaat. Een budget impact analyse (BIA) wordt gedaan om beleidsmakers te informeren over de financiële consequenties bij blijvende implementatie van de IRB in het zorgaanbod.
Het onderzoek startte medio 2013 met de voorbereidingsfase en in januari 2014 werd begonnen met de inclusie van patiënten. Op dit moment na 11 maanden inclusie doen er 72 patiënten mee. Het onderzoek zal in juli 2017 afgerond worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837002006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Swildens
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht