Mobiele menu

Sparkel 2 Doen

De MDT-reis

Stel: je bent jongere en hebt een chronische aandoening zoals  reuma. Dat heeft grote gevolgen voor je leven. Je kunt bijvoorbeeld je studie niet afmaken of hebt moeite met het vinden of behouden van werk. Maar bij patiënten- en zorgorganisaties voel je je niet thuis. Hun communicatie spreekt je niet aan en is teveel gericht op ouderen. In deze MDT helpen jongeren met en zonder beperking of chronische aandoening patiënten- en zorgorganisaties hoe zij hen wél kunnen bereiken. Deze MDT is een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.   

De MDT-reis start met een intake waarin de wensen en verwachtingen van de deelnemende jongeren in kaart worden gebracht. Samen met de cursusleider bedenken ze wat ze voor welke organisatie willen maken. Dat kan een film of foto-expositie zijn over jongeren met reuma, een theater- of dansvoorstelling, of een ICT-/technisch hulpmiddel voor mensen met een fysieke beperking. De jongeren werken in een team samen aan deze opdracht. Dankzij de samenwerking met onder andere Beeldbrengers Gelderland kunnen zij hun MDT-reis ook aan een groot publiek laten zien. Aan het eind van de cursus presenteren ze hun eindproduct aan de patiënten- of zorgorganisatie.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens de deelprojecten doen de deelnemers veel nieuwe kennis op, die ze direct in de praktijk toe kunnen passen. Doordat jongeren met en zonder een beperking of chronische aandoening met elkaar samenwerken en andere organisaties helpen, leren ze elkaar beter kennen. Zo krijgen ze meer begrip voor elkaar. Door de vaardigheden die de jongeren leren (samenwerken, leiding geven, organiseren en plannen) geeft deze MDT verder een stevige basis voor een vervolgopleiding of werk. De jongeren krijgen een certificaat en een videoverslag van hun MDT als mooie aanvulling op hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Patiënten- en zorgorganisaties missen mede door de vergrijzing vaak de aansluiting met een jongere doelgroep. Deze MDT brengt hen in contact met jongeren. Zij geven input en concrete ideeën over een meer op jongeren gerichte communicatie. Tegelijkertijd brengt deze MDT een potentieel aan jongeren met en zonder beperking of chronische aandoening in beeld die zich mogelijk ook in de toekomst willen inzetten voor lokale en regionale patiënten- en zorgorganisaties.

Doelgroep

Jongeren met en zonder een beperking of chronische aandoening van 14-27 jaar

Regio

Landelijk

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
mr. M. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland