Mobiele menu

Sparkel 2 Doen

Projectomschrijving

De MDT-reis

Stel: je bent jongere en hebt een chronische aandoening zoals  reuma. Dat heeft grote gevolgen voor je leven. Je kunt bijvoorbeeld je studie niet afmaken of hebt moeite met het vinden of behouden van werk. Maar bij patiënten- en zorgorganisaties voel je je niet thuis. Hun communicatie spreekt je niet aan en is teveel gericht op ouderen. In deze MDT helpen jongeren met en zonder beperking of chronische aandoening patiënten- en zorgorganisaties hoe zij hen wél kunnen bereiken. Deze MDT is een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.   

De MDT-reis start met een intake waarin de wensen en verwachtingen van de deelnemende jongeren in kaart worden gebracht. Samen met de cursusleider bedenken ze wat ze voor welke organisatie willen maken. Dat kan een film of foto-expositie zijn over jongeren met reuma, een theater- of dansvoorstelling, of een ICT-/technisch hulpmiddel voor mensen met een fysieke beperking. De jongeren werken in een team samen aan deze opdracht. Dankzij de samenwerking met onder andere Beeldbrengers Gelderland kunnen zij hun MDT-reis ook aan een groot publiek laten zien. Aan het eind van de cursus presenteren ze hun eindproduct aan de patiënten- of zorgorganisatie.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens de deelprojecten doen de deelnemers veel nieuwe kennis op, die ze direct in de praktijk toe kunnen passen. Doordat jongeren met en zonder een beperking of chronische aandoening met elkaar samenwerken en andere organisaties helpen, leren ze elkaar beter kennen. Zo krijgen ze meer begrip voor elkaar. Door de vaardigheden die de jongeren leren (samenwerken, leiding geven, organiseren en plannen) geeft deze MDT verder een stevige basis voor een vervolgopleiding of werk. De jongeren krijgen een certificaat en een videoverslag van hun MDT als mooie aanvulling op hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Patiënten- en zorgorganisaties missen mede door de vergrijzing vaak de aansluiting met een jongere doelgroep. Deze MDT brengt hen in contact met jongeren. Zij geven input en concrete ideeën over een meer op jongeren gerichte communicatie. Tegelijkertijd brengt deze MDT een potentieel aan jongeren met en zonder beperking of chronische aandoening in beeld die zich mogelijk ook in de toekomst willen inzetten voor lokale en regionale patiënten- en zorgorganisaties.

Doelgroep

Jongeren met en zonder een beperking of chronische aandoening van 14-27 jaar

Regio

Landelijk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tijdens dit MDT project Sparkel-2-Doen gaan jongeren tussen de 14-27 jaar naar eigen keuze gedurende vijf maanden aan de slag met bijvoorbeeld het leren maken van film, fototechnieken, voorstellingen met muziek, dans, theater, beeldende kunst, kunst/techniek, mediawijsheid, breakdance en streetdance, creative technology, leren presenteren en mindfulness. De bedoeling is, dat die eindproducten hun een hoop kennis, vaardigheden en contacten opleveren en gebruikt kunnen worden door patiëntenorganisaties en andere zorgorganisaties in hun communicatiebeleid. Door de samenwerking tussen jongeren en mensen met een chronische aandoening, zoals bv. reuma, of een beperking leren de jongeren over de specifieke problemen, waar zij in het dagelijks leven mee worstelen. Gewapend met deze kennis gaan ze patiënten- en andere maatschappelijke organisaties in de zorg helpen om hun communicatiebeleid beter in te richten zodat ze jongeren meer aanspreken voor het werk dat ze doen. We bieden de jongeren de mogelijkheid om andere voor jongeren aantrekkelijke activiteiten op te zetten. Ook bieden we jongeren de mogelijkheid voor een mindfulness training, waarmee ze daarna andere jongeren weer kunnen helpen. De jongeren gaan patiëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in de zorg ondersteunen bij hun communicatie-activiteiten; patiëntenorganisaties bereiken nu veelal een oudere doelgroep terwijl er ook veel jongeren zijn die een aandoening hebben. Bijvoorbeeld: ca 3600 jongeren tot 18 jaar hebben jeugdreuma. Jongeren weten hoe ze andere jongeren het beste kunnen bereiken. Organisaties leren hoe zij jongeren beter kunnen aanspreken en bereiken. Het project biedt zo nieuwe inzichten, creatieve inbreng, begrip van jongeren voor ouderen en omgekeerd en een verbeterende aansluiting van patiëntenorganisaties op de belevingswereld van jongeren. Ook kunnen jongeren in een ICT-traject ideeën uitwerken waar patiëntenorganisaties of de patiënten , die zij vertegenwoordigen, wat aan hebben in hun dagelijks leven. Tegelijkertijd draagt het project bij aan de sociale cohesie, omdat jongeren met en zonder ziekte leren om rekening met elkaar te houden en begrip te hebben voor elkaars standpunten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
mr. M. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland