Mobiele menu

Spatial distribution of the exposure to C. burnetii in the Netherlands: measuring and modelling airborne transmission and combining transmission data with a dose response model using local data on the incidence of Q-fever

In dit project wordt de blootstelling aan de Q-koortsbacterie (Coxiella burnetii) gemeten door monsters te nemen van stof uit de omgeving van geitenbedrijven. Doel van dit onderzoek is
de verspreiding van de Q-koortsbacterie te beperken door maatregelen op bedrijfsniveau.
Het stof wordt geanalyseerd met moleculaire detectiemethoden. De gemeten niveaus in de lucht worden vervolgens in verband gebracht met activiteiten op het boerenbedrijf en het type bedrijf. Daarnaast wordt aan de hand van gemelde Q-koortsgevallen het risico op Q-koorts in de omgeving van geitenbedrijven gemodelleerd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gemelde gegevens en informatie uit bloedmonsters. Het risico op Q-koorts in de omgeving van bedrijven wordt met zogenaamde risicokaarten beschreven.
De uitkomsten zijn nuttig voor beleidsmakers, deskundigen, de GGD en onderzoekers.

Producten

Titel: Human dose response relation for airborne exposure to Coxiella burnetii
Auteur: Russell John Brooke, Mirjam EE Kretzschmar, Nico T Mutters and Peter F Teunis
Magazine: BMC Infectious Diseases
Titel: A Model for the Early Identification of Sources of Airborne Pathogens in an Outdoor Environment
Auteur: Jeroen P. G. van Leuken, Arie H. Havelaar, Wim van der Hoek, Georgia A. F. Ladbury, Volker H. Hackert4, Arno N. Swart
Magazine: PlosOne
Titel: Time-course of antibody responses against Coxiella burnetii following acute Q fever
Auteur: P. F. M. TEUNIS, B. SCHIMMER, D.W. NOTERMANS, A. C. A. P. LEENDERS, P. C. WEVER, M. E. E. KRETZSCHMAR AND P.M. SCHNEEBERGER
Magazine: Epidemiology and Infection
Titel: Comparing the impact of two concurrent infectious disease outbreaks on The Netherlands population, 2009, using disability-adjusted life years
Auteur: R. J. BROOKE, A. VAN LIER, G.A. DONKER, W. VAN DER HOEK AND M. E. E. KRETZSCHMAR
Magazine: Epidemiology and Infection
Titel: A Model for the Early Identification of Sources of Airborne Pathogens in an Outdoor Environment
Auteur: Jeroen P. G. van Leuken, Arie H. Havelaar, Wim van der Hoek, Georgia A. F. Ladbury, Volker H. Hackert, and Arno N. Swart

Verslagen


Eindverslag

Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn metingen van Coxiella burnetii in de omgeving uitgevoerd. Daarnaast worden diverse benaderingen geexploreerd om de verspreiding van Coxiella burnetii en de als gevolg daarvan optredende uitbraak van Q-koort in de tijd te modelleren. In de eerste fase van het project zijn omvangrijke meetreeksen verzameld en zijn de eerste gegevens verzameld om verspreidings en uitbraakmodellen op te bouwen. In de volgfase zullen de verzamelde gegevens nader worden uitgewerkt en worden modelvoorspellingen gegenereerd en tussen de modellen vergeleken. Dan blijkt ook in hoeverre metingen of de modellen bruikbaar zijn voor het beleid rond de publieke gezondheid, bijvoorbeeld voor de onderbouwing van preventieve activiteiten, in geval van uitbraken zoals die van Q-koorts.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
205520010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.J.J. Heederik
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht