Mobiele menu

Speelambassadeurs gezocht!

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Jantje Beton leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’. Ze leren speelactiviteiten begeleiden in speeltuinen, tijdens vakantieperiodes. Het trainingsmodel is een groeimodel en bevat drie trainingen: speelambassadeur, senior speelambassadeur en hoofd speelambassadeur. In dit project starten de jongeren als speelambassadeur, waarbij ze werken aan een leuk en gevarieerd speelaanbod voor kinderen. Ze helpen mee bij de uitvoering en begeleiden kinderen bij verschillende activiteiten. Jongeren volgen eerst een training en een pilot-dag, waarna ze vier weken lang in de zomervakantie werken in een speeltuin. Afhankelijk van interesses, tijd en vaardigheden bepalen jongeren of zij ook de overige twee trainingen willen doen. Ook kunnen zij zich inzetten voor de uitvoering van het project. Belangrijke taken daarbij zijn: communicatie, fondsenwerving, logistieke taken en beleid maken. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren leren omgaan met kinderen, verantwoordelijkheid nemen en activiteiten begeleiden. Ze maken nieuwe vrienden, geven hun sociale vaardigheden een boost en vergroten competenties zoals samenwerken en organiseren. Hiervoor ontvangen ze een certificaat, een getuigschrift en een wettelijke vrijwilligersvergoeding van maximaal €150 per maand.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Voor Jantje Beton zijn speeltuinen belangrijke plekken, waar kinderen lekker kunnen spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Het project ontzorgt vrijwilligers van speeltuinverenigingen in het organiseren van kinderactiviteiten in de speeltuin.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Is de MDT een passende vorm voor het speeltuinwerk? 
  • Sluit dit goed aan bij de ontwikkelkansen voor jongeren?
  • Werkt het en wat levert het speeltuinen op?
  • Wat werkt wel en niet in de samenwerking tussen jongeren, speeltuinen en kinderen?
  • Heeft de VDS-methodiek ook in Nederland kans van slagen?

Doelgroep 

Jongeren van 16 t/m 25 jaar met verschillende opleidingen en achtergronden

Regio

Ede, Roosendaal en Groningen

Meer informatie

Producten

Titel: Training Speelambassadeurs voor de jongeren in Groningen
Auteur: Jantje Beton
Titel: Training Speelambassadeurs voor de Trainers
Auteur: Jantje Beton en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Titel: Webpagina op de Jantje Beton website
Auteur: Jantje Beton
Link: https://jantjebeton.nl/activiteiten/jantjes-speelambassadeurs
Titel: Vrijwilligerscontract
Auteur: Jantje Beton
Titel: Wervingsflyer Speelambassadeurs
Auteur: Jantje Beton
Titel: Handboek Speelambassadeurs
Auteur: Jantje Beton en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Titel: Training Speelambassadeurs
Auteur: Jantje Beton en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Titel: Wervingsfilmpje Speelambassadeurs gezocht!
Auteur: Jantje Beton
Link: https://jantjebeton.nl/activiteiten/jantjes-speelambassadeurs

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Laat de speeltijger in jezelf los! Én laat kinderen een leuke tijd beleven. Gebruik jouw MDT als speelbegeleider voor kinderen in o.a. speeltuinen. Zo maak je nieuwe vrienden, geef je je sociale vaardigheden een boost en vergroot je je competenties (creativiteit, samenwerken, organiseren, verantwoordelijkheid nemen). Je verbetert niet alleen de speelkansen van duizenden kinderen, je wordt ook nog eens de best mogelijke versie van jezelf. Probleemstelling Perspectief jongeren Ontplooiing van jongeren en actief zijn met en voor anderen is in het kort de kern van de maatschappelijke diensttijd. Actief zijn in de speeltuin biedt jongeren een kans om zich in te zetten voor kinderen op een manier waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Perspectief kinderen en ouders Voldoende en aantrekkelijke speelplekken zijn belangrijk voor kinderen omdat buitenspelen essentieel is voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Kinderen vinden het belangrijk dat speelplekken spannend zijn, dat er voldoende vriendjes en vriendinnetjes zijn en dat er activiteiten plaats vinden (Jantje Beton / Kantar Public, 2018). Ouders zoeken sociaal en fysiek veilige speelplaatsen voor hun kinderen. Deze behoefte aan speelplekken en leuke activiteiten is zeker groot voor kinderen die maar kort of helemaal niet op vakantie gaan. Voor hen kunnen (zomer)vakanties soms saaie momenten hebben waarin ze zich alleen voelen. Voor deze kinderen is een actieve speeltuin in de buurt extra belangrijk. Perspectief speeltuinverenigingen Of dit buitenspeel aanbod er is hangt sterk af van de activiteiten van speeltuinverenigingen: vrijwilligersorganisaties die buitenspelen in de buurt mogelijk maken. Zij leveren met behulp van de inzet van ouders, buurtbewoners en vrijwilligers een bijdrage aan de gezondheid van kinderen en aan de leefbaarheid, sociale samenhang en maatschappelijke participatie in de buurt. Speeltuinverenigingen hebben het echter zwaar. Onder andere het wegvallen van gemeentesubsidies heeft ervoor gezorgd dat veel speeltuinen het moeilijk hebben en het soms niet meer redden. 40% van de bij Jantje Beton aangesloten speeltuinen geeft aan te maken te hebben met bezuinigingen (bron: TNS Nipo, 2015). Speeltuinen zijn daardoor genoodzaakt energie te steken in de verhuur van hun gebouw voor de nodige inkomsten. Gevolgen hiervan zijn dat er o.a. minder speelmogelijkheden en activiteiten voor kinderen in hun buurt zijn. Daarbij is het tekort aan vrijwilligers voor speeltuinen een groot probleem. Soms is er onvoldoende aansluiting met de buurt/bezoekers vanwege de vergrijzing van het bestuur. Jongeren kunnen hier een belangrijke rol innemen. Gewenste verandering In het project ‘Speeltijgers gezocht!’ maken we een match tussen de vraag van jongeren, ouders en kinderen en de vraag van speeltuinen. Jantje Beton leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’. Via speeltuinen als proeftuinen willen we jonge mensen de best mogelijke kansen geven. Kansen om initiatief te nemen, plezier te maken, verantwoordelijkheid te nemen en om fouten te mogen maken in een veilige omgeving. Jantje Beton gebruikt hiervoor de beproefde jeugdwerkmethode van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). De methode houdt in dat jongeren worden getraind in het begeleiden van speelactiviteiten voor kinderen tijdens vakantieperiodes: het speelpleinwerk. We werken samen met NUSO en drie lokale partners (gemeente Haarlem, Leidse bond voor speeltuinen, Speeltuincentrale Groningen) die al contacten hebben met onderwijs en jongerenorganisaties. Daarnaast onderzoeken we of de VDS methodiek ook in Nederland kans van slagen heeft. Projectdoelstelling In een periode van 18 maanden experimenten we met het organiseren en uitvoeren van de MDT op 3 plekken in Nederland waarin 100 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar de kans krijgen om hun talenten in te zetten in 10 speeltuinen in Nederland. De speeltuin biedt jongeren een kans om zich in te zetten voor de samenleving en ont-zorgt vrijwilligers van speeltuinverenigingen in het organiseren van activiteiten voor kinderen in de speeltuin. Jongeren krijgen een training, een wettelijke vrijwilligersvergoeding, een certificaat en een getuigschrift. Jantje Beton onderzoekt met dit project of de maatschappelijke diensttijd een passende vorm is voor het speeltuinwerk en aansluit bij ontwikkelkansen voor jongeren. Aanpak De aanpak van het project is gericht op het trainen van jongeren en het matchen van jongeren en speeltuinen voor het uitvoeren van de speelactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. VDS draagt de training over aan Jantje Beton-trainers die de Nederlandse jongeren trainen. Jongeren worden opgeleid tot speeltijger, hoofd-speeltijger of SpeelBaas.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001217
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P. van der Loo
Verantwoordelijke organisatie:
Jantje Beton