Mobiele menu

Sport, beweegt u fit Heerenveen-Weststellingwerf

In Weststellingwerf en Heerenveen wordt het project 'Sport, beweegt u fit' uitgevoerd en geborgd. Via 2 interventies, Revalidatie, sport en bewegen en Scala, komen meer mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in beweging. De combinatie van deze 2 interventies werkt versterkend aan elkaar en leidt tot nieuw sportaanbod. Via Scala worden mensen uit de doelgroep laagdrempelig benaderd voor een fittest en sportkennismaking met een structureel vervolg. Via Revalidatie, sport en bewegen zijn sportloketten in het ziekenhuis Heerenveen en de Revalidatie locaties in Steenwijk/Meppel opgezet. Een beweegconsulent geeft sport- en beweegadviezen aan de patiënt op doorverwijzing van een specialist (o.a. longarts, cardioloog, revalidatieartsen). De consulent verwijst hen door naar geschikt aanbod, o.a. de nieuwe beweeggroep die via Scala is opgezet. Het sportloket zorgt voor een continue doorverwijzing van mensen met een aandoening of handicap naar structurele sportdeelname.

Verslagen


Eindverslag

Het project Sport Beweegt u fit zet mensen met een chronische aandoening in beweging. Het project bestaat uit twee interventies die elkaar versterken. Te weten Revalidatie, sport en bewegen en SCALA.
Via Revalidatie sport en bewegen worden patiënten via het sportloket doorverwezen naar aangepast sportaanbod. Met Scala zetten wij nieuw sport- en beweeggroepen op specifiek voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap. Nieuwe instroom bij deze groepen komt uit de doorverwijzing via de interventie Revalidatie sport en bewegen. Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en Súdwest-Fryslân samen met de buurtsportcoaches van deze gemeenten en met de partners Antonius ziekenhuis, Tjongerschans en Revalidatie Friesland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.G.C. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Sport Fryslân