Mobiele menu

Sport in beweging!!!

Projectomschrijving

‘Sport in Beweging!!’ vindt plaats in de focuswijken Moerwijk, Bouwlust en Vrederust in Den Haag. Veel kinderen in deze wijken hebben het moeilijk. Sportdeelname is niet vanzelfsprekend. Veel bewoners hebben een beweegachterstand en gezondheidsproblemen. De interventie Sport-it in de wijk helpt bij het doorbreken van inactief gedrag, door kinderen een laagdrempelig en afwisselend sport- en beweegmoment aan te bieden en ze daarbij intensief te begeleiden. Sport-it in de wijk speelt in op meerdere problemen, zoals armoede of negatieve gezondheidseffecten en richt zich met name het versterken van vaardigheden en competenties die nodig zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Gedurende 10 maanden gaan deelnemers minimaal 2 uur per week aan de slag. Door het netwerk van Sport Networking, SportWijzer, HKV Eibernest, HVV Hercules en WRC Te Werve en Welzijn Mooi maken we de koppeling tussen sport, welzijn en zorg.

Verslagen


Eindverslag

De Sport Impuls "Sport in Beweging"is in periode 2 en 3 van januari t/m juni op de verschillende locatie, Sportcampus Zuiderpark, HKV Ons Eibernest, HVV Hercules en WRC Te Werve van start gegaan met uiteenlopende resultaten. De losse evenementen ter afsluiting van de periodes of het schooljaar was een groot suc6, waarbij veel kids hebben deelgenomen. Met een oplopende deelname tijdens de 10 lessen in de periode geeft het een fijne constatering, waardoor met het oog op komend schooljaar zeer hoopgevend is om het een en ander aan activiteiten structureel te kunnen gaan aanbieden.

Samenvatting van de aanvraag

‘Sport in Beweging!!’ vindt plaats in de focuswijken Moerwijk en Bouwlust en Vrederust uit stadsdeel Escamp, Den Haag. Veel kinderen in de lage SES-wijken in Escamp hebben het moeilijk. Sportdeelname is niet vanzelfsprekend. Veel bewoners met een lage SES hebben een beweegachterstand en gezondheidsproblemen. In Escamp is het percentage sporters het laagst (ruim 60%). Het lidmaatschap van jongeren (5-24 jaar) in de gekozen focuswijken ligt zo’n 25% lager dan het Nederlandse gemiddelde. Voor veel kinderen uit armere gezinnen lidmaatschap van een sportvereniging financieel niet haalbaar, of er zijn allerlei andere drempels waardoor niet alle kinderen ‘meedoen’. Het kan ook zijn dat het hen simpelweg ontbreekt aan bepaalde competenties. Want kinderen spelen niet meer op straat, gamen veel en krijgen van allerlei kanten prikkels. Daardoor zijn ze uit balans en dat is niet goed voor hun persoonlijke welzijn en hun fysieke, geestelijke en intellectuele groei. Niet voor niets heeft 60% van de Haagse jongeren geen startkwalificatie. Om dit te voorkomen willen we werken aan competenties met als hoofddoel: “Voor iedereen de juiste balans mogelijk maken tussen fysieke, geestelijke en intellectuele groei.” De omvang van de doelgroep bedraagt 5000 kinderen. Gezien het lage SES-karakter van de wijken, wordt geschat wordt dat minimaal 20% van de jongeren meervoudige problemen ervaart. Dat zijn zo’n 900 kinderen. Sport-it in de wijk We hebben gekozen voor de interventie Sport-it in de wijk, omdat deze kan helpen bij het doorbreken van inactief gedrag, door kinderen een structureel een laagdrempelig en afwisselend sport- en beweegmoment aan te bieden en te stimuleren en begeleiden bij een zinvolle/sportieve vrijetijdsbesteding. Sport-it in de wijk speelt in op meerdere problemen, zoals armoede of mogelijke negatieve gezondheidseffecten en richt zich met name het versterken van vaardigheden en competenties die nodig zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Samenwerking Door het netwerk van Sport Networking, SportWijzer, HKV Eibernest, HVV Hercules, AV Sparta en WRC Te Werve en Welzijn Mooi staan we in verbinding met veel jeugd en maken we de koppeling tussen sport, welzijn en zorg. Het brede sportaanbod (voetbal, atletiek, rugby, korfbal, handbal, beachsport, frisbee, LaCrosse en bootcamp) maakt brede kennismaking mogelijk zodat ieder kind een tak van sport kan kiezen die bij hen past. SportWijzer begeleidt kinderen bij hun sportkeuze en richt zich daarbij op de wensen van het kind. Aanpak Gedurende 10 maanden gaan deelnemers minimaal 2 uur per week op sportaccommodatie HKV Ons Eibernest aan de slag. In het kort bestaan onze activiteiten uit de volgende onderdelen: • Individuele intake (ouder/kind) • Fittest/bodycheck: • Clinics Edwin Grünholz (zaalvoetbal) en Peter Barendse (oud-Feijenoorder, veldvoetbal) • Begeleiding door bureau SportWijzer • Per week worden tenminste 2 sporten worden aangeboden • Er vindt per jaar 2x een individueel gesprek plaats tussen coach en deelnemer. • Per jaar worden er twee trainingsmomenten aangeboden voor de verschillende betrokken organisaties om de methode over te dragen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007340
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.C.W. Eekhof MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Sport Networking