Sport en speelcommunities Groningen

Projectomschrijving

Lekker actief bezig zijn en elkaar ontmoeten na een lange tijd van coronamaatregelen, datwaren de twee belangrijkste doelen van het project Sport- en spelcommunities in Groningen.
Samen met jongeren werden in verschillende wijken in de stad activiteiten georganiseerd waar jongeren en kinderen uit de buurt aan mee konden doen. Onder andere tijdens twee spelweken in de meivakantie werden er regelmatig spellen en sporttoernooitjes gedaan, maar ook bijvoorbeeld dansworkshops georganiseerd.
De deelnemende jongeren deden een onmisbare bijdragen aan het organiseren van alleactiviteiten. Tegelijk waren ze met elkaar en begeleiders bezig met hun eigen ontwikkeling.
Dat ging aan de hand van leerdoelen die varieerden van op tijd komen en je aan een tijdschema houden, tot het presenteren van de activiteit of uitleggen van de regels aan een
groep. Dankzij de deelnemers konden er veel jongeren meedoen met de activiteiten, en tegelijk hebben ze een mooie persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het project biedt jongeren een leuke invulling van de meivakantie en de periode daarna bij Next Move en de Speeltuincentrale. De jongeren dragen bij aan de levendigheid van wijken in Groningen middels tijdelijke communities gericht op sport & spel voor kinderen en jongeren, en ontwikkelen zichzelf.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085111
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Bosma
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen