Mobiele menu

sport-impuls aanvraag AVV Columbia: Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang

De sociale, emotionele en financiële drempels om zich bij een sportvereniging aan te sluiten zijn voor  dak- en thuislozen, ex-verslaafden, ex-gedetineerden, zwerfjongeren en mensen met een (licht) psychiatrisch ziektebeeld te hoog. In Apeldoorn bestaat geen regulier sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. De samenwerkingspartners in dit project - avv Columbia, Leger des Heils, Gemeente Apeldoorn, 4daagse Apeldoorn, stichting Alles Voor Sport, Stichting Kunst in Beweging, stichting Life Goals - streven ernaar om in de voorwaarden te scheppen om de doelgroep structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en lid te kunnen worden van een sportvereniging. Het sportaanbod wordt afgestemd op de doelgroep. De begeleiding wordt gerealiseerd door opgeleide trainers en coaches (maatschappelijke sportcoaches). Naast sporten en bewegen verrichten de deelnemers vrijwilligers activiteiten bij de verenigingen.

Verslagen


Eindverslag

Het project "Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang". Het project is ingediend door de voetbalclub Columbia en de samenwerkingspartners zijn Het Leger des Heils, 4Daagse Apeldoorn, Alles voor Sport en Studio 26. De deelnemers zijn cliënten van Het Leger des Heils. Daarnaast heeft er een groep meegedaan via een andere zorginstelling. Het resultaat van dit project is tweeledig: in de eerste plaats is er aan een grote groep deelnemers sport en bewegen aangeboden om plezier te beleven en te ervaren. Vanuit deze groep zijn er een aantal deelnemers lid geworden van een reguliere sportaanbieder/vereniging; in de tweede plaats heeft er bij de sportaanbieder/vereniging een omslag in denken plaats gevonden, waardoor er een aantal deelnemers zijn opgenomen in een team van de vereniging; dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een structureel sportaanbod middels het oprichten van de stichting Life Goals Apeldoorn. Een bijzonder resultaat is er behaald door een deelnemer die als keeper van het Nederlandse Dutch Street team heeft meegedaan met het wereldkampioenschap in Schotland. Deze deelnemer is een ware ambassadeur geworden voor de opvang van kwetsbare mensen en de invloed van sport op zijn motivatie om weer mee te doen in de maatschappij (studeren, werken en lid van een sportvereniging).

Het project "Scoren door actieve deelname aan sport en bewegen; sport in de maatschappelijke opvang. Het project is ingediend door de voetbalclub Columbia en de samenwerkingspartners zijn Het Leger des Heils, 4Daagse Apeldoorn, Alles voor Sport en Studio 26. De deelnemers zijn cliënten van Het Leger des Heils. bij het voetbal is er gestart met een groep, die ook heeft deelgenomen aan de Dutch Street Cup. Een van de deelnemers heeft meegedaan met het Nederlandse team tijdens de WK in Amsterdam. Momenteel zijn er 4 deelnemers lid geworden van de voetbalclub Columbia en zij voetballen in een regulier senioren team. Ook verrichten zij vrijwilligerswerk bij de voetbalclub.
Bij de wandelgroep hebben een aantal deelnemers 4 dagen meegedaan en een aantal heeft een dag de route gewandeld. de dansgroep van Studio 26 heeft een demonstratie verzorgd tijdens het toernooi van de Dutch Street Cup in Apeldoorn. zij zullen het 2e jaar gebruiken om met een groep te gaan dansen. bij de vechtsport hebben de deelnemers diverse vechtsporten uitgeprobeerd. In het 2e jaar zal er met een vechtsport organisatie in Apeldoorn worden samengewerkt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003058
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van den Ham
Verantwoordelijke organisatie:
AVV Columbia