Mobiele menu

Sportcentrum Papendal Team NL Innovation Center

Projectomschrijving

Binnen Sportcentrum Papendal is sportinnovatie een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 'Sportcentrum Papendal Team NL Innovation Center' is dan ook een erkend Sportinnovator Centrum. Het centrum biedt sporters een omgeving waarin zij gebruik kunnen maken van de beste test- en meetomgeving. Voor bedrijven en kennisinstellingen is het centrum de innovatieve omgeving om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe innovatieve producten, diensten en faciliteiten ter ondersteuning van de top- en breedtesport, voor economische ontwikkeling en voor het versterken van het (internationale) kenniscluster. De twee hoofdthema's van innovatie op Papendal zijn prestatiemonitoring en voeding. Binnen de infrastructuur van het centrum is specialistische kennis en infrastructuur aanwezig gecombineerd met een uitgebreid industrieel en wetenschappelijk netwerk op deze thema's.

Verslagen


Eindverslag

Sportcentrum Papendal - Team NL Innovation Centre biedt een hoogwaardige test- en meetomgeving aan alle sportdisciplines die op Papendal op topniveau worden beoefend. Daarbij zijn prestatieoptimalisatie en voeding de centrale thema’s. Door op innovatieve wijze data te verzamelen en te interpreteren worden op maat gesneden trainings- en voedingsprogramma’s gemaakt. Dit kan op termijn ook doorgang vinden naar de breedtesport en zorg.
Het unieke van Papendal is dat een enorme hoeveelheid kennis en faciliteiten beschikbaar is. De experts werken in multidisciplinaire teams samen zodat de voorzieningen voor de topsporters #OpPapendal optimaal zijn.
Voorbeelden van projecten binnen het Team NL Innovation Centre zijn de ontwikkeling van een innovatieve voedingsapp, dagelijkse ondersteuning van topsporters d.m.v. testen en meten, blessurepreventieve data-analyse, onderzoek met sensoren in rolstoelsporten en de samenwerking binnen Eat to Move.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen Sportcentrum Papendal is sportinnovatie een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit wordt gefaciliteerd door het huidige InnoSportLab Papendal in te bedden binnen Sportcentrum Papendal; hiermee ontstaat “Sportcentrum Papendal – Team NL Innovation center”. Met deze ontwikkeling worden krachten gebundeld en de ambities en visie op innovatie en (top)sportondersteuning doorgezet. Sinds 2012 werkt Sportcentrum Papendal aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten op het gebied van prestatiemonitoring, fysiologie, herstel, slaap en voeding. Geavanceerde test- en meetapparatuur zijn beschikbaar om, in samenwerking met het bedrijfsleven, innovatieprojecten te realiseren in zowel de top- als breedtesport. Een hoogstaande infrastructuur voor prestatie-monitoring biedt topsporters en coaches dagelijks begeleiding en feedback op hun resultaten. Het Sportcentrum Papendal – Team NL Innovation center biedt sporters een omgeving waarin zij gebruik kunnen maken van de beste test- en meetomgeving. Voor bedrijven en kennisinstellingen is Sportcentrum Papendal hiermee de innovatieve omgeving om gezamenlijk te werken aan ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe innovatieve producten, diensten en faciliteiten ter ondersteuning van de top- en breedtesport, voor economisch gewin en voor het versterken van het (internationale) kenniscluster.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5380015031
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Muller
Verantwoordelijke organisatie:
Sportcentrum Papendal