Mobiele menu

Sportdorp Glimmen

Projectomschrijving

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te verbinden door middel van samenwerking. Hierbij is geprobeerd een brug te slaan tussen de school en de sportaccommodaties in Glimmen. De samenwerking bestond uit een stuurgroep met zitting van de voetbalvereniging, sportvereniging, tennisvereniging, school, vakleerkracht en de kinderopvang. In deze samenwerking is er aan de hand van de behoefte van de inwoner (welke is gepeild middels een behoeftepeiling) 18x nieuw aanbod gecreëerd. Vanuit deze 18 zijn er 11 activiteiten welke een terugkerend karakter hebben en zonder de 'hulp' van de stuurgroep doorgang kunnen vinden. Dit o.a. door lokale partijen hierbij te betrekken. De stuurgroep gaat onder de vlag van het Plaatselijk Belang verder, zodat de samenwerking kan blijven bestaan. Als stuurgroep zijn we er trots op dat veel activiteiten in het dorp kunnen blijven bestaan. We hebben het sportaanbod aantrekkelijk kunnen maken en houden voor de lokale inwoner. Voor elke doelgroep zijn er voldoende sport en beweeg mogelijkheden in het dorp gecreëerd en in stand gehouden. Daarnaast zijn we er trots op dat we in samenwerking met een lokale partij een investering kunnen doen in de aanleg van een multifunctioneel sportveldje tussen de school en de sportaccommodaties.

Verslagen


Eindverslag

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te verbinden door middel van samenwerking. Hierbij is geprobeerd een brug te slaan tussen de school en de sportaccommodaties in Glimmen. De samenwerking bestond uit een stuurgroep met zitting van de voetbalvereniging, sportvereniging, tennisvereniging, school, vakleerkracht en de kinderopvang. In deze samenwerking is er aan de hand van de behoefte van de inwoner (welke is gepeild middels een behoeftepeiling) 18x nieuw aanbod gecreëerd. Vanuit deze 18 zijn er 11 activiteiten welke een terugkerend karakter hebben en zonder de 'hulp' van de stuurgroep doorgang kunnen vinden. Dit o.a. door lokale partijen hierbij te betrekken. De stuurgroep gaat onder de vlag van het Plaatselijk Belang verder, zodat de samenwerking kan blijven bestaan.

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is
daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe
(sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid
wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Samenvatting van de aanvraag

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Glimmen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003107
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Zeegers-Nouwen
Verantwoordelijke organisatie:
TV Glimmen