Mobiele menu

Sportdorp Klazienaveen

Projectomschrijving

Het dorp Klazienaveen in de gemeente Emmen is een kanaaldorp en van oorsprong een veenkolonie. Het inwonersaantal is 12.070. Er is sprake van ernstige achterstandproblematiek. Met Sportdorp Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in het dorp Klazienaveen verbeteren. Sport en bewegen en samenwerking staat centraal. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

 

Via Emmen Revisited zijn reeds sociale problemen in de wijk aangepakt. Sportdorp wil voortborduren op de reeds ingezette samenwerkingsverbanden en met sport nog een extra impuls geven om de leefbaarheid in lage SES gebied Klazienaveen te verbeteren.

De gemeente Emmen wil vanuit de GIDS middelen (Gezond in de Stad) inzetten op JOGG. Sport gericht op gezondheidsbeleid wordt ondersteund met GIDS-middelen. Er wordt ook gezocht naar naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de Veenkoloniale Impuls.

Emmen is JOGG gemeente. De JOGG regisseurs zijn betrokken bij Sportdorp Klazienaveen.

Verslagen


Eindverslag

Samenwerkende partijen in deze Sportimpulsaanvraag: Voetbalvereniging Klazienaveen, Handelsvereniging Klazienaveen,Tennisclub Rackem, volleybalvereniging Tjoba, RKBS Pastoor Middelkoop, Zwembad Neptunus, SportDrenthe, W
elzijnswerkSedna en gemeente Emmen.

Klazienaveen is een echte dorpsgemeenschap. De focus voor de Sportdorp sportimpulsaanvraag ligt echter op de ongeveer
2500 inwoners rondom Sportpark De Planeet. In deze buurt van het dorp Klazienaveen wonen de meeste lage SES gezinnen
en is de laagste sportparticipatie. Er zijn 6 sportverenigingen actief op Sportpark de Planeet (2x voetbal, handbal, volleybal,BMX, tafeltennis, badminton en zwemmen/waterpolo). Ondanks dit aanbod blijft de sportparticipatie van de inwoners en dan met name in de doelgroep 17 tot 22 jaar achter.
Door de combinatiefunctionaris (CF) werkzaam in Klazienaveen is een behoeftepeiling naar wensen van niet (of niet meer)sporters gehouden en daar kwam uit dat men niet aan sport deed omdat er geen passend sportaanbod is en omdat mensen sporten niet kunnen betalen.
Er was specifiek vraag naar teamsporten anders dan op Sportpark de Planeet, fitness en wandelen.

De Sportimpuls interventie Sportdorp wil voortborduren op de reeds ingezette samenwerkingsverbanden en met sport nog een
extra impuls geven om de leefbaarheid in lage SES gebied Klazienaveen te verbeteren. Via kennis, kunde en het netwerk van de samenwerkingspartners in de werkgroep uit de sport, onderwijs, gemeente, maar ook welzijn en de handelsvereniging(lokale ondernemers) is het mogelijk om een passend sport- en beweegaanbod aan te bieden aan doelgroepen die niet (meer)bewegen of dreigen uit te vallen.

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de sportparticipatie van de doelgroep jongeren tot 22 jaar en de leefbaarheid in het dorp Klazienaveen rondom het Sportpark De Planeet vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd.
De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat alle inwoners van Klazienaveen. Maar vanwege de lage SES, lage sportparticipatie en hoge overgewichtcijfers focussen we ons op jeugd in lage SES gebied.
Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Samenvatting van de aanvraag

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de sportparticipatie van de doelgroep jongeren tot 22 jaar en de leefbaarheid in het dorp Klazienaveen rondom het Sportpark De Planeet vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig en vraaggericht aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Klazienaveen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern. Klazienaveen is een dorp in de gemeente Emmen. Er is sprake van lage SES, lage sportparticipatie en hoge overgewichtcijfers. Het inzetten van de kracht van sport en het met deze Sportdorp sportimpulsaanvraag aansluiten bij programma's als GIDS en de Veenkoloniale impuls kunnen een waardevolle bijdrage aan een structurele verbetering van het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de bewoners in Klazienaveen opleveren. In nov.2014 is door Tweede Kamerlid Agnes Wolbert het amendement voor de Veenkoloniën ingediend met het doel om de aanpak van de gezondheidsverschillen in het Veenkoloniaal gebied van Drenthe en Groningen te stimuleren en te (co)financieren. In deze regio wonen veel mensen met een lage SES, is het bewustzijn bij gemeenten en instellingen over de (gezondheids)problemen van de bevolking groot, is het sterftecijfer in de geboortezorg te hoog en is de laaggeletterdheid van de bevolking veel hoger dan het gemiddelde. Gemeente Emmen en dus ook het dorp Klazienaveen, maakt deel uit van deze Veenkoloniale regio.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004309
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
Voetbalvereniging Klazienaveen