Mobiele menu

SportFUN Geitenkamp

Projectomschrijving

SportFUN Geitenkamp richt zich op de Arnhemse wijk de Geitenkamp, waar de structurele sportdeelname onder basisschoolkinderen ruim 20% lager ligt dan gemiddeld in Arnhem. SportFUN richt zich op jeugd in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar en hun ouders. De kinderen geven als belangrijke reden dat zij niet sport aan dat zij niet weten wat zij leuk vinden en dat sport te ver weg is. Beide problemen pakken we aan. Met SportFUN leren de kinderen onder schooltijd met plezier de eerste fundamentals vanuit de atletiek gebruikmakend van de interventie Athletic movements. Tegelijk maken ze kennis met spelvormen en sporten. Vervolgens vindt toeleiding plaats naar twee locaties in de wijk: Playground de Rommelkist en Sportcomplex Valkenhuizen. De kinderen lopen 2 x per week na school letterlijk naar één van beide locaties, waarna ze allerlei sporten aangeboden krijgen. SportFUN blijft een vaste activiteit maar is er ook op gericht om kinderen door te verwijzen naar sportverenigingen.

Verslagen


Eindverslag

Inhoud Project

SportFUN Geitenkamp wil kinderen van 6 - 14 jaar beter en daardoor meer laten bewegen in 3 fasen: op school in de gymles; direct na school; naschools in en om het buurthuis.
De inhoud bestaat uit lessen, trainingen en activiteiten met SportFUNdamentals (beter leren bewegen), vormen van duursport en vormen van explosieve sport. Ook de ouders worden erbij betrokken, krijgen voorlichting over beter/meer bewegen en kunnen zelf participeren.
Kinderen krijgen ook testlessen gericht op het maken van een verantwoordde sportkeuze.
(Vak)leerkrachten, buurtsportcoaches en studenten worden bijgeschoold ter borging.

Samenvatting van de aanvraag

SportFUN Geitenkamp richt zich op de Arnhemse lage SES wijk de Geitenkamp, waar één op de vijf huishoudens onder het sociaal minimum leeft. Er zijn veel éénoudergezinnen, schuldenproblematiek, kinderen met een onderwijsachterstand en voortijdig schoolverlaters. Uit onderzoek komt naar voren dat de structurele sportdeelname onder basisschoolkinderen ruim 20% lager ligt dan gemiddeld in Arnhem. Met name kinderen uit éénoudergezinnen komen onvoldoende in beweging. SportFUN Geitenkamp richt zich op jeugd in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar en hun ouders. Een belangrijk knelpunt bij de jeugd is dat ze te weinig bewegen. De kinderen geven als belangrijke reden dat zij niet sport aan dat zij niet weten wat zij leuk vinden en dat sport te ver weg is. Beide problemen pakken we aan. De basisscholen hebben samen Loopland Gelderland de handen ineen geslagen om de kinderen beter en vaker te laten bewegen en te laten ontdekken welke sporten zij leuk vinden. Met SportFUN leren de kinderen onder schooltijd met plezier de eerste fundamentals vanuit de atletiek met rennen, springen en werpen, gebruikmakend van de interventie Athletic movements. Tegelijk maken ze kennis met spelvormen en sporten waarin deze activiteiten terug komen. Vervolgens vindt toeleiding plaats naar twee locaties in de wijk: Playground de Rommelkist en Sportcomplex Valkenhuizen. De kinderen lopen 2 x per week na school letterlijk naar één van beide locaties, waarna ze op de Playground of Valkenhuizen allerlei sporten aangeboden krijgen, in samenspel met Arnhemse verenigingen en de buurtsportcoaches. Naast de kinderen krijgen ook de ouders en leerkrachten de kans om mee te doen met het naschoolse programma. SportFUN blijft een vaste activiteit maar is er ook op gericht om kinderen nadat ze ontdekt hebben wat ze leuk vinden door te verwijzen naar sportverenigingen. Borging is gegarandeerd via de betrokkenheid van initiator Loopland Gelderland, atletiekvereniging Ciko’66 en de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Arnhem. SportFUN Geitenkamp: ketensamenwerking zoals het hoort!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006346
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Hoedt
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting RTC Loopland Gelderland