Mobiele menu

Sportief buitenspelen!

"Sportief buitenspelen" is een project dat is gestart in Vianen om meer kinderen te laten bewegen buiten gedurende het hele jaar door, want: steeds minder kinderen spelen buiten en buitenspelen is een goed middel om "normaal" beweeggedrag te bevorderen. We hebben kinderen avontuurlijke natuursprong activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld free runnen, boomklimmen, zakmesles, hutten bouwen. Kinderen hebben heel veel dingen geleerd en ze zijn uitgedaagd en "verleid" met avontuurlijke activiteiten om zo buitenspelen aantrekkelijk te maken. Er is een enorm positieve sfeer ontstaan rondom buitenspelen. Ook het constante bereik van het aantal kinderen is
een belangrijk resultaat geweest, zelfs in de winter. Totaal is 1,4% van de deelnemers aan dit project doorgestroomd naar een sportaanbieder, en in de winter wordt aantoonbaar meer buiten gespeeld dan 2 jaar geleden, een stijging van 35%. Ook zijn meer kinderen lid van een sportclub. Er zijn 4 leskisten ontwikkeld om buitenlessen te geven. Een mooi resultaat tot slot is dat we juist in de wijk waar veel maatschappelijke problemen zijn, veel kinderen hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Deze wijk staat wel bekend als "probleemwijk" ook als het gaat om participatie bij wijkactiviteiten. De opkomst is niet eerder zo groot geweest.

Verslagen


Eindverslag

"Sportief buitenspelen" is een project dat is gestart in Vianen om meer kinderen buiten te laten bewegen gedurende het hele jaar door. Steeds minder kinderen spelen namelijk buiten en buitenspelen is een goed middel om "normaal" beweeggedrag te bevorderen.
We hebben heel veel kinderen avontuurlijke natuursprong activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld free runnen, boomklimmen, zakmesles of hutten bouwen. Kinderen hebben heel veel dingen geleerd en ze zijn uitgedaagd en "verleid" met avontuurlijke activiteiten om zo buitenspelen aantrekkelijk te maken.
Er is een enorm positieve sfeer ontstaan rondom buitenspelen. Er wordt aantoonbaar meer buiten gespeeld, vooral in de winter. Er zijn meer kinderen lid van een sportclub. Ook het constante bereik van het aantal kinderen (het hele jaar door)is een belangrijk resultaat geweest. Er zijn leskisten ontwikkeld om ook buitenonderwijs te geven. Een mooi resultaat tot slot is dat we juist in de wijk waar veel maatschappelijke problemen zijn, veel kinderen hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Deze wijk staat wel bekend als "probleemwijk" ook als het gaat om participatie bij wijkactiviteiten. De opkomst is niet eerder zo groot geweest.

Sportief buitenspelen staat voor: Buiten bewegen en sporten het hele jaar door!

Het project is ingezet omdat het aantal kinderen met obesitas in Vianen hoog is, ondanks dat er een gevarieerd sportaanbod is. Dit komt met name door een vermindering van het “gewone” beweeggedrag van kinderen. “Mogen we gamen?", is vaak de eerste vraag die kinderen stellen als ze uit school komen. Het buitenspelen neemt steeds meer af. Vooral in de periode oktober tot en met februari spelen kinderen nauwelijks nog buiten.

Met allerlei activiteiten die we inzetten tijdens - en naschooltijd worden kinderen en ouders gestimuleerd om het hele jaar door actief buiten te spelen. En dat is goed voor de motoriek, zelfvertrouwen en ter voorkoming van overgewicht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005316
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.J. Hofhuis
Verantwoordelijke organisatie:
BSO Wijs! Vianen