Mobiele menu

Sportief Peuteren in Strijp

In het Eindhovense stadsdeel Strijp zijn steeds meer 0-5 jarigen met overgewicht, vaak kinderen uit gezinnen met een lage SES waarbij ook de sportdeelname achter blijft. ‘Sportief Peuteren’ richt zich op deze kwetsbare doelgroep en hun ouders. Vijf sportverenigingen en Samen Sportief werken samen met het onderwijs, kinderdagverblijven, studenten van het sportleerbedrijf en de (gezondheids)zorg. We hebben gekozen voor de interventie Beweeg Wijs, een beweegprogramma om kinderen van 2 tot 5 jaar (en hun ouders) meer en beter te laten bewegen. Daarbij is extra aandacht voor kinderen met overgewicht of obesitas. Het programma is passend voor de kinderdagopvang en groep 1 van de basisschool. Ons sportaanbod is breed: tennis, gymnastiek, voetbal, korfbal en handbal. Door de integrale aanpak, bundeling van kennis en expertise, door aan te sluiten bij de beleefwereld van peuters en kleuters en de behoeften van ouders, zorgen we dat Strijp echt een sportieve peuter en kleuter wijk wordt!

Verslagen


Eindverslag

Met het project sportief peuteren en kleuteren in Eindhoven (stadsdeel Strijp) hebben we ruim 1200 beweeg activiteiten georganiseerd bij 5 kinderdag verblijven en 3 Basisscholen. Lokale sportclubs zijn begeleid in het toevoegen van het jonge kind aanbod en is dit toegevoegd bij hun reguliere aanbod. Alle kennis en materialen van de beweegmethode zijn overgedragen aan de scholen en kinderdagverblijven waardoor het aanbod geborgd is. Uit gevalideerd onderzoek van de GGD is gebleken dat het BMI van de kinderen met overgewicht in Strijp in 2018 met 0,3 meer is gezakt dan dat van alle kinderen in Eindhoven. In Strijp is deze waarde met 0,31 gezakt, in de rest van Eindhoven maar met 0,02. Bewust meer bewegen heeft dus een positief effect op de BMI.

De vakleerkracht van Stichting Samen Sportief coacht de pedagogisch medewerkers en kleuterleidsters a.d.h.v. beweegkaarten richting het aanbieden van leuke en uitdagende activiteiten voor de peuters en kleuters. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis.

Een belangrijk aspect binnen de methodiek voor de allerjongsten is de betrokkenheid van ouders om de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie. Om de 6 weken sturen we alle ouders een leuke nieuwsbrief met de status van het project, foto’s en tips voor thuis.

Vanaf maart hebben wij i.s.m. Summa sportstagiaires wekelijks gratis naschoolse speelinloop lessen verzorgd in het Philips van Lenneppark in stadsdeel Strijp in Eindhoven. Veel ouders en kinderen hebben met deze activiteit samen bewogen en veel ouders konden we op deze manier beweegtips meegeven voor thuis.

Kennismaken met sporten en de doorstroom naar verenigingen op gang brengen van deze jonge doelgroep is ook een belangrijk doel van dit project
Korfbalvereniging Rust Roest heeft in maart de 2 weken lang de beweeglessen verzorgt bij alle locaties. De kinderen vanaf 3 jaar konden daarna instromen bij de KangoeroeKlup van de korfbalvereniging op sportpark Strijp. Ouders werden uitgenodigd voor de Kombifit lessen bij de verenging.

Met dit project is er ook een nauwe samenwerking met een lokale kinderfysiotherapeut en diëtist. Ze komen regelmatig observeren, en lessen verzorgen voor de kinderen. Met hun fantastische input in de nieuwsbrieven worden de ouders vele tips gegeven. in het 2de projectjaar zullen zij meer met de ouders in gesprek gaan tijdens workshops.

Wat hadden we een mooie opkomst tijdens de Nationale buitenspeeldag op 13 juni bij het Hugo de Grootplein! Samen met vele partners organiseerde we de buitenspeeldag en wij hadden een jonge kinderen hoek (peuter&kleuter spektakel)ingericht. Veel blije gezichten en actieve kinderen kwamen mee bewegen.

De interventie eigenaar van Beweegwijs geeft per kwartaal een leerzame scholing aan een grote groep betrokkenen zoals onze beweegleiders/stagiaires/basisschool groepsleerkrachten en pedagogische medewerkers. Aankomend schooljaar zullen wij de focus leggen op coaching van alle betrokkenen en zorgen wij ervoor dat de kennis op alle locaties geborgd is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006511
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Lindeman
Verantwoordelijke organisatie:
Tennisclub Engelsbergen