Mobiele menu

SPORTIEF SAMEN AFVALLEN PARKSTAD (SSAP)

In de periode september 2013 tot september 2015 zal Fitland in samenwerking met MeanderGroep Zuid-Limburg zesmaal de Menukaart interventie Sportief Samen Afvallen Parkstad (SSAP) organiseren in Kerkrade.

De doelgroep voor SSAP zijn volwassenen met obesitas die niet voldoen aan de norm gezond bewegen voor mensen met overgewicht en die gemotiveerd zijn om aan leefstijl verandering te werken.

De belangrijkste onderdelen van SSAP zijn: Intakegesprek ter bepaling van motivatieniveau, éénmaal per week bewegen onder leiding van fysiotherapeut, minimaal éénmaal per week zelfstandig bewegen in fitnesscentrum, kennismaken met 10 beweegvormen, 1 jaar na afsluiten programma tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van fitnesscentrum, 8 voedingsvoorlichtingsbijeenkomsten, 3 psycho-educatie bijeenkomsten, 9 individuele consulten, 4 multidiscplinaire consulten.

Verslagen


Eindverslag

Het Project Samen Sportief Afvallen Parkstad is een programma dat erop gericht is mensen met obesitas:
- in aanraking te brengen met diverse beweegvormen
- kennis en vaardigheden mee te geven om zelf de leefstijl te veranderen en veranderingen vast te kunnen houden.

Gedurende twee jaar zijn 5 groepen van volwassenen met obesitas 9 maanden lang begeleid door een dietist, fysiotherapeut en psycholoog van een MeanderGroep Zuid-Limburg en een sportinstructeur van Fitland. Uitgangspunt voor deze langere intensievere periode van begeleiding is dat hierdoor de kans op terugval in de toekomst verkleind kan worden.
Op het vlak van toename conditie, afname van het gewicht, gezonder voedingspatroon en vergroot gevoel van welzijn zijn gemiddeld genomen verbeteringen waarneembaar. Komt het echter neer op het volhouden van de ingeslagen weg, dan laat informatie van de eerste 3 groepen zien dat een krappe 25% het 1 of 2 keer per week sporten voortzet. De vraag rijst hoeveel intensieve begeleiding nodig is om daadwerkelijk een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen en wat maakt dat concepten en denkkaders bij deelnemers veranderen. Ook rijst de vraag op welke wijze de intrinsieke motivatie om te blijven werken aan verandering van eigen leefstijl behouden kan blijven.

In 2013 heeft Fitland in samenwerking met MeanderGroep Zuid-Limburg subsidie aangevraagd voor het starten van het leefstijlprogramma Samen Sportief Afvallen Parkstad. Gedurende 2 jaar worden 6 groepen van 10 deelnemers - die lijden aan adipositas (een Body Mass Index oftewel BMI van 30 of hoger) - begeleid om hun leefstijl te veranderen. Meer bewegen, anders eten en anders naar jezelf en je dagelijks doen en laten kijken zijn de hoofdingrediënten van het programma. Na bekendmaking van de start van het programma zijn - na diverse intakegesprekken - 3 groepen van 10 deelnemers elk geselecteerd om in 2014 te starten met het programma Samen Sportief Afvallen Parkstad. De eerste groep die is gestart in januari 2014, heeft het programma inmiddels bijna afgerond. De andere twee groepen sluiten het programma af in december dit jaar. De uitdaging ligt in het aanbieden van het programma dat financieel aantrekkelijk is. Welke mogelijkheden liggen bij de zorgverzekering en bij andere aanbieders die zich richten op de adipeuze mens, maar ook bij gemeenten en mogelijk werkgevers om middels samenwerking te komen tot een betaalbaar financieel geborgd programma? De tijd die resteert binnen het subsidietraject zal met name in het teken staan van het zoeken naar mogelijkheden om het programma te financieren en aan te passen, zodat het eind 2015 voor een marktconforme prijs als vast onderdeel en co-productie van Fitland - MeanderGroep Zuid-Limburg aangeboden kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002336
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Gerards
Verantwoordelijke organisatie:
Fitland d'r pool Kerkrade