Mobiele menu

Sportimpuls-aanvraag VV Gestel en stichting Neos: Scoren met Gezondheid; sport in de maatschappelijke opvang

Sport in de maatschappelijk opvang richt zich op het in beweging krijgen van dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Dit project heeft mede het fundament gelegd voor de basisinterventie op de sportimpuls menukaart: Opvang , beweegt , sport.  Sport in de maatschappelijke opvang heeft als doel mensen aan het bewegen te krijgen en daarnaast een beperkt aantal cliënten structureel te laten sporten bij een sportaanbieder. Het aanbod bestond uit het aanbieden van 4 wekelijkse sportmomenten. Het aanbod bestond uit: voetbal, extreem body boost, sportief wandelen/bootcamp, mountainbiken, kickboksen en tafeltennis. Opgezet en in eerste instantie uitgevoerd door Neos, werd al na een paar maanden de samenwerking breder ingezet. Ook het Leger des Heils en Sint Annaklooster sloten zich bij het aanbod aan. Elke activiteit werd naast de sportaanbieder begeleid door een medewerker. Gedurende de projectduur is in totaal 2490 keer gebruik gemaakt van het sportaanbod. Zeven deelnemers zijn lid geworden van een sportaanbieder. Daarnaast zijn acht cliënten structureel gaan sporten binnen de Dutch Street Cup.

Verslagen


Eindverslag

Sport in de maatschappelijke opvang richt zich op het in beweging krijgen van dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Dit project heeft mede het fundament gelegd voor de basisinterventie op de menukaart sportimpuls: Opvang, sport , beweegt.
Sport in de MO heeft als doel mensen aan het bewegen te krijgen en daarnaast een beperkt aantal cliënten structureel te laten sporten bij een sportaanbieder. Zeker dit laatste vergroot ook de re-integratie en het weer meedoen.
Het aanbod bestond uit het aanbieden van 4 wekelijkse sport momenten. Het aanbod bestond uit: voetbal, extreem body boost, sportief wandelen / bootcamp, mountainbiken, kickboksen en tafeltennis. Opgezet en in eerste instantie uitgevoerd door Neos werd al na een paar maanden de samenwerking breder ingezet. Ook het Leger des Heils en Sint Annaklooster sloten zich bij het aanbod aan. Elke activiteit werd naast een sportaanbieder begeleid door een medewerker van de organisaties. Gedurende de projectperiode is in totaal 2490 keer gebruikt gemaakt van het sportaanbod. Zeven deelnemers zijn lid geworden van een sportaanbieder. Daarnaast zijn acht cliënten structureel gaan sporten binnen de Dutch Streetcup.

Sporten in de Maatschappelijke opvang heeft in het 1e projectjaar (september 2013 - september 2014) 6 verschillende sporten ( voetbal, Xtreem Body Boost, sportief wandelen / bootcamp, tafeltennis, kickboksen en mountainbiken)aangeboden. Iedere week bestond het aanbod uit 4 verschillende activiteiten. In totaal werden 162 sportmomenten gerealiseerd en is 1252 maal van het aanbod gebruik gemaakt door clienten uit de maatschappelijke en vrouwenopvang.
Afgetrapt werd met een kick-off bijeenkomst waar de 6 sportaanbieders zich presenteerden en iedereen (clienten en medewerkers)via clinics met de sporten kennis kon maken..

In de loop van het 1e jaar zijn de activiteiten uitgebreid naar de organisaites Leger des Heuils en Sint Annaklooster. Met ingang van het 2e projectjaar zullen deze 3 organisaitesw van het sportaanbod gebruik gaan maken.

Hierdoor wordt de deelname verhoogd en en de mogelijkheden voor borging na afloop van de projectsubsidie vergroot.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002318
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Brugmans
Verantwoordelijke organisatie:
NEOS