Mobiele menu

Sportimpuls jeugd in de Schilderswijk

Buurcentrum De Mussen, gelegen in het hart van de Schilderswijk, is drie nieuwe interventies gestart met als hoofddoel om binnen 2 jaar 500 kinderen in de leeftijd 2-18 jaar uit de Schilderswijk te bereiken met het nieuwe sport- en beweegaanbod en 300 kinderen structureel te laten bewegen door middel van een lidmaatschap van een (buurt)sportvereniging.

Na het vooronderzoek (de wensen van de buurt onderzocht en het lokale aanbod in kaart gebracht), heeft De Mussen nieuwe sport- en beweegactiviteiten aangeboden, te weten: Beweegdiploma, City Streetball en Vechtsport voor iedereen.

Bij deze interventies hebben we ons gericht op:

- Preventieve aanpak overgewicht & ontwikkeling van de motoriek: beweeglessen voor de kleine kinderen 2-6 jaar - Uitstroom uit de sport beperken en de sport inzetten als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren: jongeren structureel in beweging krijgen door middel van laagdrempelig aanbod (7-18 jaar) - Toeleiding naar een vereniging: kinderen en jongeren (6-12 jaar) raken bekend met een nieuwe sport, worden geënthousiasmeerd, schrijven zich in bij een (buurt)sportvereniging en gaan structureel bewegen.

Door deze gecombineerde aanpak (zowel behoeftevergroting als drempelverlaging), gericht op groepen die niet tot nauwelijks structureel bewegen en sporten, is het volgende na 2 jaar bereikt:

- Kinderen die nog niet bewegen, zijn door het nieuwe aanbod in beweging gekomen.

- We hebben de jeugd kennis laten maken met nieuwe sporten.

- Het doorstromen naar (buurt)sportvereniging is bevorderd.

- De uitstroom uit de sport is tegengegaan.

- Meer discipline is ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod.

- Sociale vaardigheden zijn beter ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod (samenwerken, afspraken maken en nakomen, grenzen aangeven en respecteren, omgaan met winnen en verliezen, tegenstanders respecteren, aanwijzingen opvolgen)

- Er is ingezet op gezondheidsbevordering van kinderen en ouders.

- Bewegen werkt preventief op overgewicht en obesitas.

- We hebben ouders en kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezonde levensstijl.

Verslagen


Eindverslag

Buurcentrum De Mussen, gelegen in het hart van de Schilderswijk, is drie nieuwe interventies gestart met als hoofddoel om binnen 2 jaar 500 kinderen in de leeftijd 2-18 jaar uit de Schilderswijk te bereiken met het nieuwe sport- en beweegaanbod en 300 kinderen structureel te laten bewegen door middel van een lidmaatschap van een (buurt)sportvereniging.

Na het vooronderzoek (de wensen van de buurt onderzocht en het lokale aanbod in kaart gebracht), heeft De Mussen nieuwe sport- en beweegactiviteiten aangeboden, te weten: Beweegdiploma, City Streetball en Vechtsport voor iedereen.

Bij deze interventies hebben we ons gericht op:
- Preventieve aanpak overgewicht & ontwikkeling van de motoriek: beweeglessen voor de kleine kinderen 2-6 jaar - Uitstroom uit de sport beperken en de sport inzetten als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren: jongeren structureel in beweging krijgen door middel van laagdrempelig aanbod (7-18 jaar) - Toeleiding naar een vereniging: kinderen en jongeren (6-12 jaar) raken bekend met een nieuwe sport, worden geënthousiasmeerd, schrijven zich in bij een (buurt)sportvereniging en gaan structureel bewegen.

Door deze gecombineerde aanpak (zowel behoeftevergroting als drempelverlaging), gericht op groepen die niet tot
nauwelijks structureel bewegen en sporten, is het volgende na 2 jaar bereikt:
- Kinderen die nog niet bewegen, zijn door het nieuwe aanbod in beweging gekomen.
- We hebben de jeugd kennis laten maken met nieuwe sporten.
- Het doorstromen naar (buurt)sportvereniging is bevorderd.
- De uitstroom uit de sport is tegengegaan.
- Meer discipline is ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod.
- Sociale vaardigheden zijn beter ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod (samenwerken, afspraken
maken en nakomen, grenzen aangeven en respecteren, omgaan met winnen en verliezen, tegenstanders
respecteren, aanwijzingen opvolgen)
- Er is ingezet op gezondheidsbevordering van kinderen en ouders.
- Bewegen werkt preventief op overgewicht en obesitas.
- We hebben ouders en kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezonde levensstijl.

Uitbreiding sportactiviteiten bij De Mussen in de Schilderswijk

Buurtcentrum de Mussen gaat het sportaanbod uitbreiden door verschillende en vernieuwde sporten aan te bieden voor kinderen en jongeren uit de wijk. Zodoende is De Mussen dit jaar gestart met de uitbreiding van beweeglessen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 6 jaar, worden er judolessen verzorgd voor kinderen van 6 tot 21 jaar en
citystreetball lessen voor 7 tot 18 jarigen. Bij de ontwikkeling van het sportaanbod is gekeken naar de wensen van de kinderen en jongeren. Naast de nauwe samenwerking met de buurtsportcoach, zijn er samenwerkingen ontstaan met andere sportverenigingen en is de samenwerking met scholen en andere partners uit de wijk versterkt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004349
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M. Kuipers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen