Mobiele menu

Sportimpuls kinderen op gezond gewicht Leff in de buurt

Buurtcentrum de Schelp staat midden in Katwijk-Noord. Hier worden momenteel laagdrempelige beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen in de vorm van sport- en spelmiddagen voor 6 tot 12 jarigen. In 2015 is door LUMC een onderzoek gestart met betrekking tot gezinnen in Katwijk-Noord. Aan de gezinnen en professionals is gevraagd naar behoeften voor een vervolgprogramma. Hier kwamen drie elementen naar voren:
- Gezin betrekken bij het programma;
- Ieder gezinslid zijn eigen doel;
- Dat de gezinsleden elkaar motiveren.

Het programma Lifestyle, Energy, Fun & Friends, kortweg LEFF, sluit hierop goed aan en helpt kinderen boven een gezond gewicht om fitter, gezonder en blijer te worden. LEFF is een effectieve gecombineerde leefstijlinterventie geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Het programma bestaat uit twintig bijeenkomsten met een gedeelte voor ouder en kind en een actief beweeggedeelte voor de kinderen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Verslagen


Eindverslag

LEFF (Lifestyle Energie Fun & Friends) in de buurt richt zich op kinderen van 7-12 jaar met (hoog risico op) overgewicht en hun ouders. Katwijk Noord kenmerkt zich door een hoog percentage kinderen met overgewicht. In 2015 is van uit het LUMC een onderzoek gestart m.b.t. gezinnen in Katwijk Noord. Respondenten noemen dat het belangrijk is dat het gezin betrokken is bij het de aanpak van overgewicht. De interventie LEFF sluit hier goed bij aan en voorziet in de behoefte om te werken met een gezinsaanpak. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten met een gedeelte voor ouder en kind samen en een actief beweeggedeelte voor de kinderen. Als de kinderen actief bezig zijn is er voor ouders tijd voor vragen over o.a. voeding en opvoeding. Zes bijeenkomsten die specifiek over opvoedthema’s gaan worden verzorgd door de sociaal verpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).De andere bijeenkomsten worden begeleid door sport- en beweegcoaches en sociaal werkers van Welzijnskwartier.

LEFF (Lifestyle Energie Fun & Friends) in de buurt richt zich op kinderen van 7-12 jaar met (hoog risico op) overgewicht en hun
ouders. Dit programma is een goede aanpak voor overgewicht bij kinderen in Katwijk Noord.
Katwijk Noord kenmerkt zich door een hoog percentage kinderen met overgewicht. Dit zijn vaak kinderen uit gezinnen met een
lage sociaal economische status.
Buurtcentrum de Schelp staat midden in de wijk Katwijk Noord. Hier worden momenteel laagdrempelige beweegactiviteiten
aangeboden voor kinderen in de vorm van sport&spelmiddagen voor 6-12 jarigen.
In Katwijk wordt verder vanuit Welzijnskwartier Sportadvies op maat aangeboden. Dit is een beweegactiviteit voor kinderen die
extra aandacht kunnen gebruiken om het bewegen te optimaliseren. Beide activiteiten richten zich op de kinderen, de ouders
worden hier minimaal bij betrokken.
In 2015 is van uit het LUMC een onderzoek gestart m.b.t. gezinnen in Katwijk Noord. Aan de gezinnen en professionals is
vervolgens gevraagd naar wensen en behoeften voor een vervolgprogramma op het gebied van bewegen en gezondheid. Hier
kwamen een drietal ‘werkzame elementen’ naar voren, die goed passen bij LEFF. Respondenten noemen dat het belangrijk is
dat het gezin betrokken is bij het programma. Vervolgens wordt aangegeven dat ieder gezinslid zijn eigen doel moet hebben en
men motiveert elkaar om deze te behalen. Ook wordt de steun van andere (vitale) gezinsleden als bron van kracht bij het
uitvoeren van iets moeilijks genoemd.
De interventie LEFF sluit hier goed bij aan en voorziet in de behoefte om te werken met een gezinsaanpak.
LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) helpt kinderen boven een gezond gewicht en hun ouders om fitter, gezonder en blijer
te worden. LEFF is een door Care for Obesity (vanuit de Vrije Universiteit (VU)) doorontwikkelde bewezen effectieve
gecombineerde leefstijlinterventie met een wijkgerichte gezinsaanpak, geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders.
Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten met een gedeelte voor ouder en kind samen en een actief beweeggedeelte voor
de kinderen. Als de kinderen actief bezig zijn is er voor ouders tijd voor vragen over o.a. voeding en opvoeding. Zes
bijeenkomsten die specifiek over opvoedthema’s gaan worden verzorgd door de sociaal verpleegkundige van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG).
De lessen worden begeleid door gecertificeerde coaches. Ook wordt er een vrijwilliger getraind die ondersteunt bij het
uitvoeren van de bijeenkomsten. De LEFF-vrijwilliger fungeert ook na het programma als leefstijlambassadeurs in de wijk.
Na 10 weken (20 bijeenkomsten) worden de deelnemers beloond met een (zelf gekozen) groeps-uitje De kinderen worden door
de LEFF sportcoach persoonlijk begeleid naar passend beweeg- sportaanbod in de wijk.
In de periode van augustus 2018 tot augustus 2020 wordt het LEFF programma met drie verschillende groepen uitgevoerd. De
uitvoering van het programma en de bijbehorende activiteiten vindt plaats in en rond buurtcentrum de Schelp in de wijk Katwijk
Noord.
Partijen uit de (preventieve)zorg , een supermarkt en zorgverzekeraar zijn betrokken bij de uitvoering van het programma
waarvan voedings- en beweeggedragsveranderingen in het gezin belangrijke doelstellingen zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007520
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Adam-van der Molen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijnskwartier