Mobiele menu

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht: Combinatie Beweegkriebels en Beweegkriebels Plus

De einddoelgroep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met (een risico op) overgewicht en/of een motorische achterstand. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen.
De intermediaire doelgroepen zijn:
- Arts/verpleegkundige consultatiebureau
- Kinderfysiotherapeut
- Gezinscoach
- Diëtist
- Professionals in kinderopvang, gastouders, gymnastiekvereniging, dansschool, zwembad

Doel
500 kinderen van 0-4 jaar en hun ouders (het hele gezin) in de gemeente Venray krijgen meer plezier in bewegen, verbeteren hun leefstijl en bewegen blijvend meer in hun dagelijks leven. Daarnaast gaan 80 kinderen van 0 tot 4 jaar met (een risico op) overgewicht en/of obesitas en/of een motorische achterstand bewegen. Deze kinderen zijn vaak faalangstig, onzeker en onhandig. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen. De focus ligt op het bereiken van gezinnen met een lage SES score (specifieke postcode gebieden, de peuterspeelzalen-VVE en gerichte werving).

Verslagen


Eindverslag

Dit project was een combinatie van Beweegkriebels en Beweegkriebels plus.Ruim 350 kinderen hebben kennis mogen maken met Beweegkriebels, BabyFit! (0-2 jaar) of PeuterFit! (2-4jaar) Dit deden zij door een vast programma waarin bewegen, voeding en opvoeding aan bod kwam. Ook werden pedagogisch medewerkers opgeleid om bewegen in het dagelijkse programma te implementeren. Hiervoor volgden zij de cursus beweegkriebels en werden ze ook inhoudelijk geschoold door de kinderfysiotherapeuten zodat ze kinderen die opvielen in (beweeg-)gedrag beter vroegtijdig konden herkennen en doorverwijzen. Alle aspecten van dit project hebben als doel dat ouders en kinderen meer plezier krijgen in beweging waardoor er minder overgewicht is, meer deelname aan regulier sportaanbod en gezondere leefstijl. Daarom was er nauw contact met de sportaanbieders die het vervolg op Baby en PeuterFit! konden geven. Het project zal ook na de subsidieperiode doorgang vinden in nauwe samenwerking met de gemeente door samen te werken in deze JOGG Gemeente in combinatie met het leefstijlakkoord waar dit project prachtig op aansluit.

Het afgelopen jaar heeft 2x de PeuterFit! (2-4jaar) en 1x de BabyFit! (0-2jaar) gedraaid. De groepen waren nog niet volledig vol maar de deelnemende ouders en kinderen erg enthousiast. Ze leerden hoe ze op een laagdrempelige manier (met hun kind) kunnen bewegen, leerden wat goede voeding is voor henzelf en hun kind en ze kregen uitgelegd hoe ze om kunnen gaan met de peuterpubertijd en andere lastige dingen in de opvoeding.Een aantal kinderen hiervan zijn uitgestroomd naar het regulier sportaanbod: zwemmen, peutergym, voetjebal) Daarnaast zijn er 8 pedadogisch medewerkers uit de kinderopvang opgeleid met Beweegkriebels, zodat zij ook bewegen en gezonde leefstijl kunnen implementeren. Dit werd heel enthousiast opgepakt. Wij begeleiden dat goed zodat ze hier ook mee bezig blijven. Er zijn al mooie dingen uitgekomen: beweegweken met ouder en kind, Beweegkriebels in het water, Beweegactiviteiten aan het begin van de vergadering om collega's te laten bewegen en te enthousiasmeren. Teambuildingsdag om draagvlak te creeren bij de collega's.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Kooijman
Verantwoordelijke organisatie:
Kinderfysiotherapie Venray