Mobiele menu

Sportinnovatie Centrum Zwemsport

Projectomschrijving

Bij Sportinnovatie Centrum Zwemsport komen sport, wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar om innovatie in de zwemsport te realiseren en te implementeren. De algemene doelstelling is om uiteindelijk een nationale toppositie te realiseren met internationale uitstraling binnen de zwemsport, op het gebied van sportinnovatie m.b.t. wetenschappelijk onderzoek, topsportprestaties, breedtesport, zorg/revalidatie en business development. Om dit te bereiken heeft het lab voor het komende jaar de doelen voor ogen als de inzet van 4 PhD's, het inzetten van een data-analist, medeweker talentherkenning, 40 stageplaatsen nationaal, 10 stageplaatsen internationaal om diverse innovatieve projecten op te starten. Daarbij wordt ook gewerkt aan de transitie naar de breedtesport en zorgsector, om daarmee een allround sportinnovatie centrum voor innovatie en business creatie te zijn.

Verslagen


Eindverslag

Bij Sportinnovatie Centrum Zwemsport komen sport, wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar om innovatie in de zwemsport te realiseren en te implementeren. De algemene doelstelling is om uiteindelijk een nationale toppositie te realiseren met internationale uitstraling binnen de zwemsport, op het gebied van sportinnovatie m.b.t. wetenschappelijk onderzoek, topsportprestaties, breedtesport, zorg/revalidatie en business development. Om dit te bereiken heeft het lab voor het komende jaar de volgende SMART doelen voor ogen:
- Continuering van 4 PhD posities in Eindhoven.
- Inbreng werkzaamheden van data analist en medewerker talentherkenning.
- Bereiken van +/- 40 stageplaatsen nationaal.
- Realiseren van 10 stageplaatsen internationaal.
- Realiseren van toegepaste 3D kinematica om daarmee als enige in de wereld hands-on 3D beweeganalyses te kunnen maken, teneinde trainingssturing te realiseren in de praktijk.
- Realisatie start- en keerpunt analyse 2.0.
- Het ontwerpen van de Tongelreep 2.0 (zwemaccommodatie van de toekomst)
- Het ontwerpen van de zwemles van de toekomst
- Ontwikkelen van nieuwe middelen voor de zwemles waarmee de zwemles efficienter, beter en/of leuker gemaakt kan worden, om daarmee een significante* bijdrage te leveren aan een Leven Lang Zwemmen voor iedereen.
We willen de komende jaren als Sportinnovatie Centrum een allround organisatie zijn, die zoals nu niet alleen excelleert in onderzoek en productontwikkeling, maar haar kennis en kunde en die van de partners (bedrijfsleven en kennisinstellingen) meer gaat verzilveren in de markt. Dit vraagt om een paradigma shift binnen de organisatie. We zullen anders moeten gaan denken, mensen anders moeten gaan inzetten, maar waarschijnlijk ook andere mensen aantrekken alsmede andere partijen aan het ecosysteem moeten toevoegen. Daarbij zien wij vooral kansen liggen in grotere afzetmarkten, die veelal buiten de topsport liggen, zoals de breedtesport en de zorgsector (m.n. revalidatie).

Samenvatting van de aanvraag

Bij Sportinnovatie Centrum Zwemsport komen sport, wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar om innovatie in de zwemsport te realiseren en te implementeren. De opgebouwde onderzoeksinfrastructuur en de aanwezige (top)zwemmers bieden alle kans om nieuwe producten en trainingsmethoden te testen en te perfectioneren. Hiermee wil het fieldlab zowel producten als diensten ontwikkelen waarmee de sportprestaties van Nederlandse topsporters worden verbeterd, maar die ook interessant zijn voor de breedtesport en ook een bijdrage kunnen leveren de gezondheidszorg (bv. bevordering gezonde leefstijl, betere revalidatie). In 8 jaar tijd is er een hele sterke basis voor onderzoek gerealiseerd, een groot netwerk in de Gouden Driehoek opgebouwd, zijn er diverse prototypes ontwikkeld, is er geïnvesteerd in een Ecosysteem van Investeerders en worden er al diensten en producten op de markt gebracht. Dit laatste is echter nog onvoldoende ontwikkeld. Veel tijd, geld en energie is geïnvesteerd in onderzoeksinfrastructuur, kennisopbouw en productontwikkeling, het wordt nu de komende jaren tijd dat via gericht business development en het versterken van de sales-/marketing dit alles wordt verzilverd voor de Nederlandse samenleving. Om het next level van een fieldlab te bereiken hebben we een financiele impuls nodig, zodat we onze expertise verder kunnen uitbreiden en van internationaal betekenis kunnen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. van der Vliet
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Fieldlab Zwemsport