Mobiele menu

Sportmix Nieuwegein

Kinderen hebben een grote bewegingsdrang, bewegen en spelen graag en hebben deze beweging ook hard nodig voor een optimale ontwikkeling van de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door een veranderde maatschappij spelen kinderen minder buiten maar ook minder binnen. Het blijkt dat er in Nieuwegein en specifiek in een aantal wijken (lage SES wijken), minder kinderen lid zijn bij een sportvereniging t.o.v. landelijk. Kennelijk wordt de stap naar de sportverenigingen voor veel kinderen en ouders als te groot ervaren en willen kinderen liever eerst sporthoppen. Daarnaast is het percentage overgewicht bij kinderen hoger. Doormiddel van SportMix, willen we als het ware een tussenstap creëren, waarbij kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten en verenigingen. Op die manier proberen we de drempel naar de verenigingen te verlagen, waardoor uiteindelijk meer kinderen zullen doorstromen naar de vereniging en daardoor structureel in beweging zullen komen.

Verslagen


Eindverslag

Bij het project de sportmix in Nieuwegein hebben we veel kinderen uit Nieuwegein in beweging gebracht door middel van naschools sportaanbod. Tijdens deze naschoolse lessen hebben we elke vier weken een andere sportvereniging de lessen laten geven. Hierdoor konden kinderen kennis maken met een sport en sportvereniging. Het doel hiervan is dat de kinderen kennismaken met met de sport en sportverenigingen met het uiteindelijke doel dat ze lid worden bij een sportvereniging. Het project is in twee wijken opgezet waar inwoners het financieel iets minder hebben.
Wekelijks hebben we ongeveer 80 a 100 kinderen gezien die met een lachend gezicht kwamen sporten en bewegen. Niet alleen het fysieke aspect kwam aan bod maar ook het sociale aspect, kinderen maakte hier weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Hiernaast hebben we in de schoolvakanties ook leuke evenementen georganiseerd waar de kinderen aan mee konden doen. En hebben we op de scholen zelf ook nog sportlessen kunnen en mogen aanbieden. Alles bij elkaar een super leuk project opgestart in Nieuwegein wat goed geborgd is.

SportMix is ontwikkeld om kinderen van 6 t/m 12 jaar structureel aan het sporten te krijgen, waarbij sport ook als middel ingezet wordt om een gezondere lichamelijke en geestelijke conditie te realiseren.

De interventie bestaat uit een de wekelijkse sport & spel inloop voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Tijdens de SportMix kunnen kinderen zich, onder begeleiding van de coördinator en sporttrainers van de lokale verenigingen, actief uitleven met een gevarieerd, laagdrempelig aanbod van sporten en spellen. Kinderen kunnen hier in een veilige en vertrouwde omgeving, vrijwillig en kosteloos aan deelnemen.

Door het structurele sportaanbod na schooltijd raakt de doelgroep bekend met het diverse sportaanbod in de regio en bij de lokale sportverengingen. De kinderen werken aan hun persoonlijke ontplooiing, ontwikkeling en zelfredzaamheid, ook raken zij (sociaal) verbonden met andere kinderen uit de buurt. Ze worden gemotiveerd om ook buiten de SportMix meer aan beweging te doen, doordat zij wekelijks het nut en plezier van bewegen ervaren

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007345
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Weverwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Korfbalvereniging Koveni