Mobiele menu

Sportpark Marslanden sportief op gewicht

Zwolle is een gemeente met 124.896 inwoners, waarvan 18,5% in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 14 jaar. De Pierik wordt gekenmerkt door een lage SES. In de wijk Wipstrik wonen 266 kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar die nog niet aangesloten zijn bij een sportvereniging. Hieruit valt te concluderen dat er beweegwinst te halen valt. Op de basisschool heeft meer dan 5% van de kinderen ernstig overgewicht en ruim 25% een motorische achterstand. Bij het project "Sportpark Marslanden sportief op gewicht" werken samen: 10 sportverenigingen die hun maatschappelijke rol oppakken (participatie, integratie, sociale cohesie en reïntegreren), FysioMobilae, SportService Zwolle (BSC), onderwijs en de Vogellanden (revalidatiecentrum). Doel van dit project is om na 2 jaar twee beweeggroepen van beide 10 kinderen tussen de 4 t/m 2 jaar structureel draaiende te hebben, met steun van alle partners. Implementatie en resultaten worden gemeten met Stimuliz (LVS).

Verslagen


Eindverslag

Op Sportpark Marslanden hebben we samen met de ZonMw subsidie een mooi project neergezet. Doel van dit project is dat er na 2 jaar twee beweeggroepen van beide 10 kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar (opgesplitst in 2 leeftijdscategorieen) structureel actief blijven en draaiende zijn op Sportpark Marslanden, met steun van alle partners. In de tussen gelegen twee jaar van de uitvoering, hadden wij ons zelf het doel gesteld om 10 kinderen met een motorische beweegachterstand, overgewicht en obesitas, structureel door te laten stromen naar het reguliere sport- en beweegaanbod op Sportpark Marslanden.

Doel van dit project is dat er na 2 jaar twee beweeggroepen van beide 10 kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar (opgesplitst in 2 leeftijdscategorieen) structureel actief blijven en draaiende zijn op Sportpark Marslanden, met steun van alle partners. In de tussen gelegen twee jaar van uitvoering, is het doel om 10 kinderen met een motorische beweegachterstand, overgewicht en obesitas, structureel door te laten stromen naar het reguliere sport- en beweegaanbod op Sportpark Marslanden, waar verenigingen zijn met een passend aanbod en geschoolde trainers. Streven is daarom om per jaar 4 groepen KidsXtra te starten, met maximaal 8 kinderen per groep (totaal max. 32 kinderen in 2 jaar).

Subdoelen:
Leeftijd 4 t/m 12 jaar: Per jaar maken minimaal 100 kinderen kennis met ten minstens 3 verschillende sport- en beweeg aanbieders die actief zijn op Sportpark Marslanden Na 2 jaar zijn er twee structurele beweeggroepen KidsXtra op Sportpark Marslanden die met 8 kinderen per groep draaiende blijven Na 2 jaar zijn er 10 kinderen met een motorische beweegachterstand, overgewicht en/of obesitas lid bij een vereniging op Sportpark Marslanden Deelnemers aan KidsXtra scoren na afloop van de interventie (16 weken) beter op de motorische tests De BMI van deelnemers aan KidsXtra is na afloop van de interventie niet verder toegenomen Ouders: Ouders worden zich door deelname van hun kind aan de beweeglessen en door de ouderbijeenkomsten meer bewust van het belang van bewegen Ouders zijn na afloop van de ouderbijeenkomsten in staat hun kinderen een gezondere leefstijl aan te bieden, met de nadruk op beweging en voeding Ouders stimuleren hun kind om na afloop van de beweeglessen structureel te gaan sporten en bewegen bij een lokale sport- en beweeg aanbieder Kader: Trainers bij sportverenigingen zijn opgeleid om passend aanbod aan de doelgroep aan te kunnen bieden Lokale sport- en beweeg aanbieders bieden na afloop van de projectperiode structureel KidsExtra aan, vanuit de samenwerking met Stichting Sportpark Marslanden Motorische vaardigheden worden geregistreerd met behulp van Stimuliz. Overgewicht wordt gebaseerd op de BMI-afkap waarden geldend voor kinderen en wordt eveneens geregistreerd in Stimuliz.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007513
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Bonsink
Verantwoordelijke organisatie:
Sportvereniging Zwolle