Mobiele menu

Sportpark van de Toekomst

Projectomschrijving

Klimaatverandering heeft een negatief effect op het welzijn van mensen. Tegelijkertijd zorgt de
toenemende groei van de stad ervoor dat de druk op de openbare ruimte toeneemt. Nieuwe en
bestaande openbare ruimte, zoals sportparken moet daarom slim ingericht en beheerd worden.
Daarom is ism de Gemeente Amsterdam onderzocht hoe innovatieve oplossingen, gebundeld in
een sportpark van de toekomst, kunnen bijdragen aan duurzame en gezonde leefomgeving.
De voornaamste conclusie uit deze verkenning is dat sportparken interessante openbare ruimten
zijn die niet alleen zelf ruimte beiden voor verduurzaming, maar vooral ook een motor kunnen zijn
in de verduurzaming van de hele wijk. Hierbij kan worden gedacht aan bufferfuncties die
sportparken kunnen hebben op gebied van energie, wateropslag, maar bijvoorbeeld ook als
mobiliteitshub. Integratie van verschillende domeinen is hierbij essentieel.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Klimaatverandering heeft een negatief effect op het welzijn van mensen. Tegelijkertijd zorgt de toenemende groei van de stad ervoor dat de druk op de openbare ruimte toeneemt. Nieuwe en bestaande openbare ruimte, zoals sportparken moet daarom slim ingericht en beheerd worden. De Gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in hoe innovatieve oplossingen, gebundeld in een sportpark van de toekomst, kunnen bijdragen aan duurzame en gezonde leefomgeving. Met dit project willen we de mogelijkheden verkennen om een sportpark van de toekomst te realiseren. Dit betreft zowel een inhoudelijk verkenning als een verkenning voor de mogelijke (Europese) financiering voor een sportpark van de toekomst.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001728
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Alberts
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Delft