Sportvrienden

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Binnen dit project gaan studenten sporten samen met een jeugdzorgjongere. Voor jongeren met gedragsproblemen is de stap om te gaan sporten vaak groot, terwijl sporten zo goed is. Tijdens een Sport-Matching-Event maken studenten en jeugdzorgjongeren kennis met elkaar en met het sportaanbod. Ze worden op basis van hun interesses gematcht, waarna ze een sportclinic volgen. Als er een klik is, worden ze voor drie maanden sportvrienden. Na drie maanden kunnen ze nog een traject doen of ze kunnen samen lid worden van een sportvereniging. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Sportvrienden is geslaagd als meer jeugdzorgjongeren sporten en als studenten de invulling van hun maatschappelijke diensttijd als waardevol ervaren. Studenten vergroten hun sociale vaardigheden en ze zijn van betekenis voor leeftijdsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omdat ze als rolmodel gezien worden, groeit hun eigenwaarde. In overleg met de opleiding krijgen ze studiepunten, en daarnaast een certificaat, een sportcadeaubon en gratis sportlessen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren die niet vanzelfsprekend meedoen aan sport, worden ondersteund om dit wel te doen. Dit leidt tot inclusie. Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij een breder netwerk ontstaat. Vaak ontbreekt dit in de directe omgeving van jeugdzorgjongeren waardoor ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

Het project leidt ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen jeugdzorg en opleidingen en ketenpartners, waardoor ze een grotere groep kinderen en jongeren kunnen bereiken. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Welke rol kunnen studenten spelen voor de jeugdzorgjongeren?
  • Hoe kunnen we de doelgroepen het beste bereiken en motiveren?
  • Welke beloningen blijken het meest effectief? 
  • Wat zijn de effecten van de MDT op korte en lange termijn? 

Doelgroep

Eerstejaars studenten Hogeschool Utrecht en derdejaars studenten ROC Utrecht 

Regio

Utrecht

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De invulling van de maatschappelijke diensttijd kan een sleutelrol spelen in het vergroten van sportparticipatie en het normaliseren van jeugdzorg door inzet van ‘een belangrijke ander’ in het leven van de jeugdzorgjongere. En precies daar zit de maatschappelijke meerwaarde van dit project. De rol van belangrijke ander wordt ingevuld door een student in de vorm van een sportvriend. De aanpak is activerend en participerend. De student krijgt hiermee de mogelijkheid aangereikt om maatschappelijk actief te zijn en ook daar ook erkenning en waardering voor te krijgen, zowel direct van de jongere waarmee ze een sportvriendschap vormen als indirect als onderdeel van de opleiding. De studenten zijn nadrukkelijk geen behandelaar, ze zijn een belangrijke ander in het leven van de jeugdzorgjongere. Sport en bewegen vormt de leidraad van het contact en naarmate het vertrouwen groeit, kan de student zich als een gelijkwaardig voorbeeldfiguur ontwikkelen. De student kan coachend optreden bij het behalen van goede studieresultaten of het omgaan met dagelijkse levensuitdagingen. Hiermee kunnen studenten die nu nog niet maatschappelijk actief zijn op een laagdrempelige en flexibele manier een zinvolle rol spelen in participatie, inclusie en versterking van het sociale netwerk van kwetsbare jongeren. Zij maken enerzijds kennis met de waarde van vrijwilligerswerk en anderzijds dragen zij bij aan de vormgeving van een betrokken samenleving. Jeugdigen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen aan sport, worden ondersteund om dit wel te kunnen. Dit leidt tot inclusie. Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij er een breder netwerk ontstaat voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg. Vaak ontbreekt dit in de directe omgeving, waardoor ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het ergens bij horen heel belangrijk voor kinderen/jongeren in de jeugdzorg. Als dit niet op een positieve manier lukt, zie je ze vaak naar mindere gezonde netwerken trekken, bijvoorbeeld criminaliteit. Voor de studenten van het HBO/MBO levert het op hun status kan groeien doordat ze als rolmodel gezien worden en ze een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor kinderen en jongeren in jeugdzorg. Het belang van werken aan je toekomst overdragen is zeer zinvol.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001215
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.S.A. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
De Rading