Mobiele menu

Spring School- Get Creative!

Projectomschrijving

We hebben ons gefocust op het welbevinden van jongeren die, uit onderzoek, door het coronavirus is gedaald. We hebben gekeken naar wat er wél mogelijk is en hoe de jongeren elkaar kunnen helpen. De deelnemers hebben in de meivakantie in de openlucht mogen werken aan hun talenten op het gebied van dans, zang en theater onder begeleiding van experts. De jongeren werden aan de hand van de intakegesprekken ingedeeld in duo’s en hielpen elkaar om emoties en gedachten te kunnen uiten en delen, een isolement te doorbreken, plezier te beleven en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Bovendien zijn hierdoor nieuwe vriendschappen ontstaan. Daarbij hebben ze hun talenten kunnen inzetten tijdens de sociale missie die onderdeel was van het project. Zo gingen ze bijvoorbeeld langs bij een verzorgingstehuis om een mini-concert te geven aan demente ouderen. De jongeren hebben zich persoonlijk ontwikkeld en zijn zich meer bewust van hoe zij iets kunnen betekenen voor anderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De deelnemers volgen workshops in theater, zang en dans en werken in duo's (één met een coachende rol, de ander een uitvoerende rol) samen toe naar een eindpresentatie, waarin ze op een creatieve manier delen over hun ervaringen in Corona-tijd en hun hoop voor de toekomst. We focussen ons met dit project op het welbevinden van jongeren die, uit onderzoek, door het coronavirus is gedaald. De huidige situatie biedt voor deze jongeren geen perspectief. Ze zitten alleen thuis en kunnen weinig met hun vrienden ondernemen, ze zijn hun bijbaantje kwijtgeraakt of kunnen geen stageplek vinden. Deze jongeren hebben vragen en zorgen over hun toekomst. Dans-, zang- en theaterlessen en het samenwerken met een buddy aan een creatief eindproduct bieden de mogelijkheid om emoties en gedachten te kunnen uiten en delen, een isolement doorbreken, plezier beleven en talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Boer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Apeldoorn