Mobiele menu

Sprint

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Deelnemers draaien 4 maanden mee in 2 zelfgekozen landelijke jongerenorganisaties die zich bezighouden met thema’s als onderwijs, seksualiteit, werk en klimaatverandering. De jongeren maken deel uit van het team van de organisatie en doen daar van alles. Bijvoorbeeld thema’s agenderen bij de politiek, acties opzetten en voorlichting geven. Naast goede begeleiding bij de werkzaamheden krijgen de jongeren een uitgebreid aanbod aan op hen gerichte trainingen, masterclasses en een persoonlijk leiderschapstraject. Ook mogen ze aanhaken bij werkbezoeken aan bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren kunnen verschillende jongerenorganisaties ‘uitproberen’ en tegelijkertijd gebruikmaken van een breed aanbod aan nuttige trainingen. Na deelname weten ze beter te vertellen wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze willen bereiken. Daarnaast leren ze over het maatschappelijke veld, de arbeidsmarkt en de onderwerpen waar de organisaties in zijn gespecialiseerd. Mooi meegenomen is de vergoeding, het certificaat en de aanvulling op het cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties krijgen flink wat extra capaciteit, ook van jongeren die zich buiten de MDT niet snel zouden aanmelden. Maar belangrijker: de frisse blik van de jongeren biedt de organisaties nieuwe perspectieven op bestaande thema’s. Dit helpt inhoudelijk te innoveren en in te spelen op de interesses van een bredere doelgroep.

Dit project draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van deze jongeren, en aan hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zij worden versterkt met het zelfvertrouwen, het zelfinzicht, de kennis, de vaardigheden en de netwerken om zich in te zetten voor de maatschappij op een manier die zowel effectief als leuk is.

Onderzoeksvraag voor het project MDT

  • Wat is nodig om voor jongeren een MDT te organiseren die werkelijk grote impact op ze heeft?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 26 jaar

Regio

Landelijk

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

40 jongeren die normaal gesproken niet vrijwilligerswerk zouden doen lopen 2 keer 2 maanden mee bij verschillende landelijke jongerenorganisaties en krijgen daarbij naast begeleiding bij de werkzaamheden, ook gezamenlijk een uitgebreid aanbod van trainingen, masterclasses, werkbezoeken aan belangrijke instellingen als SER en SCP en een persoonlijk leiderschapstraject waarin ze hun sterke punten ontdekken, persoonlijke uitdagingen/ambities in kaart brengen en werken aan personal branding. De deelnemers krijgen de kans hun sterke punten te ontdekken en verder te ontwikkelen, ze verkrijgen een bredere oriëntatie op de arbeidsmarkt, verdiepen hun kennis van het maatschappelijk veld, vergaren informatie over de onderwerpen waar de jongerenorganisaties in zijn gespecialiseerd en komen in contact met jongeren met een andere achtergrond. De deelnemende organisaties variëren in de thema’s waarop ze georiënteerd zijn: klimaat (Jonge Klimaatbeweging), duurzaamheid in het algemeen (Studenten voor Morgen), zorg en seksuele rechten (CHOICE for youth and sexuality), arbeidsmarkt (CNV jongeren), onderwijs (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs), public health (IFMSA-NL). Daarnaast heeft de Nationale Jeugdraad een brede oriëntatie: van jongeren in jeugdgevangenissen ondersteunen tot lobbyen bij de VN, van het samenwerken met jongerenwerk in achterstandswijken tot campagnes voor betere psychische zorg voor jongeren, van persoonlijke ontwikkeling van jongeren tot hun deelname in onze democratie. De activiteiten variëren van het agenderen van bovengenoemde thema’s bij de politiek, tot acties opzetten, voorlichting geven en vooral het faciliteren van projecten voor en door jongeren. De deelnemers kunnen kiezen bij welke twee organisaties ze willen meelopen om te ontdekken hoe dat in de dagelijkse praktijk werkt, welke impact je ermee kunt hebben op de maatschappij en hoe je met elkaar samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Vernieuwend is dat met dit project jongeren de kans krijgen om verschillende jongerenorganisaties uit te proberen binnen een programma dat ook nog eens veel algemene programmering bevat; door deze focus op eigen ontdekking en ontwikkeling wordt de drempel voor jongeren die niet vanzelf verbondenheid voelen met jongerenorganisaties veel lager en kunnen de deelnemende organisaties nieuwe doelgroepen aan zich binden. De meeste maatschappelijke organisaties, ook jongerenorganisaties, krijgen namelijk wel probleemloos toeloop van gemotiveerde, maatschappelijk geëngageerde jongeren, maar minder makkelijk van jongeren die nog geen duidelijke affiniteit hebben met dergelijk engagement. Ongeveer 80% van de jongeren staat op voorhand terughoudend tegenover actief worden bij maatschappelijke organisaties. Tegelijk leert de ervaring dat wie eenmaal met een jongerenorganisatie kennismaakt, vaak heel enthousiast is over de geweldige mogelijkheden. Een algemeen kennismakingsprogramma met nadruk op de eigen ontwikkeling kan een perfecte positieve impuls geven. De frisse blik van de deelnemende jongeren biedt de deelnemende organisaties bovendien nieuwe perspectieven op bestaande thema’s en projecten en geeft de kans om zowel inhoudelijk te innoveren als beter in te spelen op de interesses van een bredere doelgroep. Uiteindelijk willen we met dit programma ook het ideaalbeeld voor jongerenorganisaties van een mooie, nuttige en leuke maatschappelijke diensttijd neerzetten. We hopen dat ons programma een nieuwe standaard kan vormen voor onszelf, maar ook voor anderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Musa
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Nationale Jeugdraad