Mobiele menu

Standardised and scalable methods to quantify and characterise MNP in environmental compartments and matrices in the human body (ATHENA)

Projectomschrijving

Dit project gaat over het standaardiseren en harmoniseren van blootstellingsgegevens die gebruikt worden om risico’s van microplastics voor de mens in te schatten. Hierbij is het belangrijk om goede gegevens te gebruiken. Alleen dan zijn de geschatte risico’s bruikbaar voor regelgeving en beleid. Er zijn op dit moment twee problemen. Ten eerste zijn gegevens vaak niet van voldoende kwaliteit. Ten tweede wordt onderzoek gedaan met verschillende microplastic deeltjes die onvoldoende op elkaar aansluiten. Er is dus behoefte aan een evaluatiemethode waarmee de kwaliteit van gegevens kan worden gescreend (screeningtool) en een rekenmethode waarmee gegevens kunnen worden vergeleken (data-standaardisering instrumenten).

Doel

De doelstellingen van het project zijn:

  1. een ‘quality assurance and quality control’ (QA/QC) screeningtool ontwikkelen, die kan worden gebruikt voor gegevens uit het MOMENTUM-project en voor gegevens uit de literatuur;
  2. het ontwikkelen van data-standaardiserings instrumenten, specifiek voor aanvullende gegevens afkomstig van buiten het MOMENTUM-project;
  3. het identificeren van gegevens die voldoende betrouwbaar zijn en deze vertalen in een reeks toxicologisch relevante maatstaven (TRM's). Deze TRM’s kunnen worden gebruikt om risicobeoordelingen te vergemakkelijken, binnen of buiten MOMENTUM.  

Hiermee standaardiseren en harmoniseren de onderzoekers zowel analytische gegevens als effectgegevens, om een consistente risicobeoordeling mogelijk te maken.

Aanpak / werkwijze

Op basis van literatuuronderzoek worden sets van cruciale QA/QC-criteria voor blootstelling en voor effectdrempels gedefinieerd, uitgedrukt als TRM’s. TRM’s zijn dosisdescriptoren die toxicologische relevantie hebben in de context van een mechanisme of een ‘Adverse Outcome Pathway’. Voorbeelden zijn deeltjesoppervlak, volume, specifiek oppervlak of lengte-breedte verhouding. QA/QC-screening wordt vervolgens met terugwerkende kracht toegepast op de beoordeelde onderzoeken en datasets uit de literatuur en MOMENTUM. Verder gaan de onderzoekers, op basis van literatuuronderzoek en wiskundige principes, tools voor data-uitlijning ontwikkelen op basis van kansdichtheidfuncties (PDF’s). PDF’s maken het her-eiken van gemeten of gemodelleerde blootstellingsconcentraties mogelijk, om rekening te houden met het volledige nano- en microplastic continuüm waaraan mensen worden blootgesteld.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door prof. dr. A.A. Koelmans en collega’s van Wageningen Universiteit.

(Verwachte) resultaten

Er wordt een QA/QC-screeningtool ontwikkeld en literatuurgegevens worden gescreend. Dit ondersteunt risicobeoordelingen voor microplastics, doordat nuttige van minder bruikbare of betrouwbare gegevens wordt onderscheiden. Resultaten zijn evaluatiecriteria, en scores voor deze criteria per onderzoek of dataset. Naast literatuurgegevens worden ook de gegevens uit MOMENTUM gescreend. De onderzoekers zijn van plan om zoveel mogelijk PDF's voor TRM's aan te bieden, op basis van literatuurgegevens.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
04580012320003
Looptijd: 18%
Looptijd: 18 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.A. Koelmans
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University & Research