Mobiele menu

Standardized individual tailoring of multidisciplinary treatment in cardiac rehabilitation

Projectomschrijving

Hart- en vaatziekten vormen met 45.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 80% van de patiënten met een acuut hartinfarct krijgt een medische ingreep, bijvoorbeeld een dotteroperatie. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten en op het inzetten van leefstijlveranderingen om toekomstig cardiovasculair risico te verminderen.

Het CARDSS-II onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van het zorgproces binnen de cardiologische nazorg (hartrevalidatie) in Nederland te verbeteren.
Hartrevalidatieteams ontvangen kwaliteitsstimuli in de vorm van elektronische beslissingsondersteuning, online feedback op kwaliteitsindicatoren en bezoeken van onderzoekers van het CARDSS-team ter ondersteuning van het uitvoeren van een kwaliteitsverbeterplan.

Door het toepassen van een combinatie van kwaliteitsinterventies wordt geprobeerd de variatie in therapieaanbod en uitvoer van de hartrevalidatie te verminderen en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van de hartrevalidatie in Nederland te verhogen.

Producten

Titel: Inter-practice variation in assessed needs for cardiac rehabilitation
Titel: Artificial Intelligence in Medicine
Auteur: Peek N, Goud R, De Keizer NF, Van Engen-Verheul MM, Kemps HMC, Hasman A.
Titel: Studies in Health Technology and Informatics
Auteur: Van Engen-Verheul MM, de Keizer NF, Hellemans IM, Kraaijenhagen RA, Hasman A, Peek N.
Titel: Studies in Health Technology and Informatatics
Auteur: Van Engen-Verheul MM, Kemps HMC, Kraaijenhagen R, de Keizer NF, Peek N.
Titel: Effect of guideline based computerised decision support on decision making of multidisciplinary teams
Auteur: Goud R, de Keizer NF, ter Riet G, Wyatt JC, Hasman A, Hellemans IM, Peek N.
Magazine: British Medical Journal
Titel: The effect of computerized decision support on barriers to guideline implementation
Auteur: Goud R, van Engen-Verheul MM, de Keizer NF, Bal R, Hasman A, Hellemans IM, Peek N.
Magazine: International Journal of Medical Informatics
Titel: Development of a guideline-based decision support system with explanation facilities for outpatient therapy
Auteur: Goud R, Hasman A, Peek N.
Magazine: Computer Methods and Programs in Biomedicine
Titel: Cardiac rehabilitation uptake and its determinants in the Netherlands
Auteur: Van Engen-Verheul MM, de Vries H, Kemps HMC, Kraaijenhagen R, de Keizer NF, Peek N.
Magazine: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Titel: A parallel guideline development and formalization strategy to improve the quality of clinical practice guidelines
Auteur: Goud R, Hasman A, Strijbis AM, Peek N.
Magazine: International Journal of Medical Informatics
Titel: Cordiaal
Titel: Is the MacNew quality of life questionnaire a useful diagnostic and evaluation instrument for cardiac rehabilitation?
Auteur: Stan Maes, Veronique De Gucht, Rick Goud, Irene Hellemans, Niels Peek
Magazine: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Titel: Revision of the Dutch clinical algorithm for assessing patient needs in cardiac rehabilitation based on identified implementation problems
Auteur: Van Engen-Verheul MM, Kemps HM, de Keizer NF, Hellemans IM, Goud R, Kraaijenhagen RA, Peek N.
Magazine: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Titel: Improving guideline adherence for cardiac rehabilitation in the Netherlands
Auteur: Kemps HM, van Engen-Verheul MM, Kraaijenhagen RA, Goud R, Hellemans IM, van Exel HJ, Sunamura M, Peters RJ, Peek N.
Magazine: Netherlands Heart Journal
Titel: Efficient Decision Support Systems
Auteur: Peek N.
Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010
Link: http://www.cardss.nl
Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2012
Link: http://www.nvvc.nl/hr
Titel: Computerized decision support to improve guideline implementation in cardiac rehabilitation
Auteur: Goud R
Link: http://dare.uva.nl/record/306569

Verslagen


Eindverslag

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen na een hartinfarct, of voor een hartoperatie of een dotterbehandeling. Na de ziekenhuisopname kunnen patienten hartrevalidatie krijgen, een multidisciplinaire behandeling die gericht is op fysiek, psychisch en sociaal herstel, alsmede op het voorkomen van toekomstige hartproblemen. Het bestaat uit een combinatie van fysieke training, begeleiding bij leefstijlveranderingen, ontspanningstherapie, voorlichting en begeleiding bij werkhervatting. Door hartrevalidatie daalt de sterftekans van hartpatiënten, stijgt hun kwaliteit van leven en vermindert het risico op een nieuw hartinfarct of een nieuwe ziekenhuisopname. De therapie is optimaal effectief indien een patiënt-georiënteerde benadering wordt gehanteerd waarbij het revalidatieprogramma wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de patient. Deze benadering wordt daarom aanbevolen door de Nederlandse richtlijn voor hartrevalidatie. In voorgaand onderzoek werd aangetoond dat elektronische beslissingsondersteuning een effectief instrument is om revalidatieprogramma's af te stemmen op de behoeften van patienten, zoals aanbevolen door de richtlijn. Desondanks bleef een grote variatie in het aanbod van hartrevalidatie tussen verschillende centra bestaan, omdat er barrieres binnen de organisatie bestonden die het naleven van de richtlijn in de weg stonden. In dit project is onderzocht hoeveel van de patienten, die daarvoor in aanmerking komen, ook daadwerkelijk hartrevalidatie krijgen. Daarnaast is een methode ontwikkeld om elektronische beslissingsondersteuning te combineren met technieken uit het kwaliteitsmanagement. In deze methode worden de werkprocessen in hartrevalidatiecentra verder verbeterd door terugkoppeling van kwaliteitsmetingen, op basis waarvan samen met de onderzoekers verbeterplannen werden opgesteld. Tevens is de procedure voor het afstemmen van het revalidatieprogramma op de wensen en behoeften van patienten grondig herzien. Op basis van de procedure zijn twee softwarepakketten met elektronische beslissingsondersteuning ontwikkeld door commerciele leveranciers, die nu gebruikt worden door Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast zijn er kwaliteitsindicatoren voor hartrevalidatie ontwikkeld, die worden gebruikt voor het terugkoppelen van kwaliteitsmetingen.

Hartrevalidatie is een multidisciplinaire therapie voor hartpatiënten die wordt aangeboden nadat zij opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis voor een behandeling aan het hart. De therapie is gericht op herstel van de fysieke en psychische conditie, terugkeer naar dagelijkser routine en werkhervatting, en het voorkomen van een toekomstige terugkeer van de ziekte door middel van aanpassingen in de leefstijl. Uit onderzoek is gebleken dat hartrevalidatie het meest effectief is indien een patiënt-georiënteerde benadering wordt gehanteerd waarbij het revalidatieprogramma wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor wordt in ongeveer 40 Nederlandse instellingen het elektronisch informatiesysteem CARDSS gebruikt. In een recente cluster-gerandomiseerde trial is aangetoond dat CARDSS effectief is in het bevorderen van adherentie aan de geldende Nederlandse richtlijn. Desondanks bleef een grote variatie in het aanbod van hartrevalidatie tussen verschillende centra bestaan. In dit vervolgproject worden werkprocessen in hartrevalidatiecentra verder gestandaardiseerd door elektronische beslissingsondersteuning te combineren met periodieke, cijfermatige terugkoppeling en visitaties. Streefnormen zullen worden gedefinieerd met betrekking tot Nederlandse hartrevalidatiepraktijk. Het effect van deze interventie wordt geëvalueerd in een nieuwe, multi-center cluster-gerandomiseerde trial.

Samenvatting van de aanvraag

Hart- en vaatziekten vormen met 45.000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 80% van de patiënten met een acuut hartinfarct krijgt een medische ingreep, bijvoorbeeld een dotteroperatie. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten en op het inzetten van leefstijlveranderingen om toekomstig cardiovasculair risico te verminderen.

Het CARDSS-II onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van het zorgproces binnen de cardiologische nazorg (hartrevalidatie) in Nederland te verbeteren.
Hartrevalidatieteams ontvangen kwaliteitsstimuli in de vorm van elektronische beslissingsondersteuning, online feedback op kwaliteitsindicatoren en bezoeken van onderzoekers van het CARDSS-team ter ondersteuning van het uitvoeren van een kwaliteitsverbeterplan.

Door het toepassen van een combinatie van kwaliteitsinterventies wordt geprobeerd de variatie in therapieaanbod en uitvoer van de hartrevalidatie te verminderen en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van de hartrevalidatie in Nederland te verhogen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170883002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.B. Peek
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC