Start Academy begint bij jezelf

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dat zijn de vragen die de Start Academy centraal stelt, met als doel jongeren binnen 18 weken een studiekeuze te laten maken die écht bij ze past. Op basis van persoonlijke voorkeuren en de uitkomst van een studiekeuzegesprek gaan de jongeren 3 van de in totaal 10 domeinen van studies verder onderzoeken. Dit doen ze door binnen elk van deze 3 domeinen één dag vrijwilligerswerk te doen. Het matchen van de vacatures gebeurt door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Arnhem. Deze werkervaring helpt de jongeren bij de oriëntatie op een studie of beroep en draagt bij aan hun persoonlijke zoektocht. Het doel is om te komen tot een intrinsiek gemotiveerde keuze voor de toekomst.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Na deelname aan de Start Academy weten deelnemers wat ze willen, en kunnen ze dit onderbouwen. Deelnemers hebben concrete werkervaring opgedaan en hebben hierdoor een netwerk opgebouwd binnen hun interessegebied. Dit kan in de toekomst helpen bij het vinden van een stageplaats of een (bij)baan. Ook bouwen de deelnemers van de Start Academy een portfolio op waarin Sociaal Ondernemerschap een belangrijke plek krijgt.

  • Voor de deelnemende organisaties

Doordat jongeren de tijd en ruimte nemen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is om vervolgens een weloverwogen keuze voor de toekomst te maken, levert de Start Academy een positieve bijdrage aan het mentale welzijn en de veerkracht van jongeren. Wanneer jongeren een intrinsiek gemotiveerde studiekeuze maken, verminderen studie-uitval, switchen en langstuderen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Wat is het effect van de MDT bij de jongeren?
  • Wat is het effect van de MDT op de betrokken maatschappelijke organisaties?
  • Wat zijn de ontwerpprincipes bij het vormgeven van de MDT?
  • Wat is het effect van de MDT op de positie van de Start Academy binnen de HAN?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 24 jaar (die een studiekeuze moeten maken)

Regio

Gelderland

Meer informatie

Producten
Titel: Vrijwilligerswerk is aanstekelijk.
Auteur: Jimmy Israël
Magazine: De Volkskrant
Link: https://bit.ly/2QRHFY6
Titel: Get Up - Make it Happen!
Auteur: Start Academy
Link: http://www.getupfestival.nl
Titel: Get Up & Make it Happen!
Auteur: Start Academy
Link: https://www.instagram.com/getup.festival/
Titel: Get Up & Make it Happen! 1e editie 22 juni 2019
Auteur: Start Academy
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7baj_1ZJ6Wk&feature=emb_logo
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Meer dan 10% van de jongeren in Nederland neemt een tussenjaar, veelal omdat zij worstelen met hun studiekeuze en de vervolgstap in hun leven. De Start Academy helpt jongeren op dit kruispunt in hun leven, bij het leren kennen van zichzelf en bij het maken van een (studie)keuze voor de toekomst. Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling en besteedt aandacht aan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In een intensief programma van 18 weken begeleiden we jongeren in hun ontwikkelings- en keuzeproces. Elk half jaar starten er 2 groepen van 20 jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Bij de samenstelling van de groepen is diversiteit het uitgangspunt, zodat jongeren veel van elkaar kunnen leren. We vinden het belangrijk dat jongeren niet alleen nadenken over hun interesses en talenten, maar ook over de manier waarop ze betekenis geven aan hun leven, door er te zijn voor elkaar en voor anderen. Door jongeren van het Start Academy programma werk te laten doen dat betekenisvol is voor anderen, in de vorm van vrijwilligerswerk, kunnen zij hun talenten en kwaliteiten verder verkennen. Dit helpt hen te oriënteren op studie en beroep en draagt bij aan hun persoonlijke zoektocht, met als doel te komen tot een intrinsiek gemotiveerde keuze voor de toekomst. Het matchen van de vacatures gebeurt door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Arnhem. De proeftuin: op basis van persoonlijke inzichten én de uitkomst van een studiekeuzegesprek gaan de jongeren 3 van de in totaal 10 domeinen van studies nader onderzoeken door binnen elk van deze 3 domeinen 1 dag passend vrijwilligerswerk te doen. De Vrijwilligerscentrale voert het matchingsgesprek en helpt de jongeren 3 plekken te kiezen waar zij 1 dag passend vrijwilligerswerk gaan doen. Middels coaching en intervisie worden de jongeren binnen de proeftuin geholpen om te reflecteren op hun ervaringen. Dit wordt onderdeel van het vaste programma. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen de periode van vrijwilligerswerk te verlengen met 10 extra dagen en op die manier hun Start Academy ervaring verrijken. De coaching en intervisie voor dit deel wordt begeleid door oud-deelnemers van de Start Academy. Dit deel is optioneel. Als eindopdracht organiseren de jongeren een festival om het resultaat van hun invulling van de Maatschappelijke Diensttijd te presenteren en feestelijk af te sluiten. Dit doen zij samen met de organisaties waar zij hebben gewerkt en met personen uit de doelgroep waarvoor zij iets betekend hebben. De jongeren presenteren wat zij concreet hebben gedaan, delen hun reflectie hierop en vertellen hoe hen dit heeft geholpen in hun keuzeproces. Voor dit festival worden ook toekomstige deelnemers van de Start Academy en andere jongeren uit de regio uitgenodigd met als doel om de ervaringen te delen en hen te inspireren en te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit plan voeren we 3 semesters uit met telkens 2 groepen van 20 jongeren (in totaal 120 jongeren). Tijdens het eerste semester gaan we samen met de jongeren in co-creatie het conceptplan uitvoeren, aanscherpen en doorontwikkelen. Samen met 6 oud-deelnemers van de Start Academy vormen we een projectteam dat de jongeren begeleidt en coacht. Het projectteam zal tevens de evaluatie uitvoeren waarbij we antwoord willen op diverse onderzoeksvragen met betrekking tot werving, matching, begeleiding, training, reflectie, en het effect van deze proeftuin op de jongeren en de betrokken organisaties. Na deelname aan deze proeftuin heeft de jongere: ? concrete werkervaring opgedaan binnen zijn/haar interessegebied, binnen de domeinen waarin hij/zij wellicht wil studeren of werken. Deze werkervaring kan positief meewegen bij een toekomstige studie tijdens de decentrale selectie en/of de studiekeuzecheck. ? tijdens zijn/haar tussenjaar een netwerk binnen zijn/haar interessegebied opgebouwd waarmee hij/zij gemakkelijker aan een stageplaats of (bij)baan tijdens de studie kan komen; ? door ervaringen bij diverse (maatschappelijke) organisaties een beter beeld van welke sectoren en/of beroepen bij hem/haar passen. Hierdoor kan een betere keuze gemaakt worden met het oog op de toekomst (werk, studie); ? een portfolio opgebouwd waarin Sociaal Ondernemerschap een belangrijke plek krijgt. Dit wordt opgenomen in het cv en zorgt ervoor dat de jongere aantrekkelijk is voor de arbeidsmarkt en bij opleidingen; ? een maandelijkse vergoeding ontvangen voor de gemaakte reiskosten, indien van toepassing. De reistijd en -kosten zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Indien nodig, zullen de jongeren die zich gedurende 10 dagen extra inzetten een vergoeding ontvangen (zie projectbudget); ? een persoonlijke landkaart over zijn/haar voorkeursgedrag en gedrag wanneer hij/zij onder druk staat. Dit verschaft de jongere een beter inzicht in hoe hij/zij presteert in interactie, en tijdens het werk. Deze proeftuin biedt de Start Academy de gelegenheid om dit concept samen met de jongeren (oud-deelnemers en deelnemers) verder vorm te geven.

Kenmerken
Projectnummer:
743002006
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Kuipers
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen