Mobiele menu

Start implementatie VoorZorg Nederland

Dit is de samenvatting van de aanvraag. Het feit dat dit programma positieve resultaten heeft op gebieden van vermindering van roken, langere duur borstvoeding (leefstijlverbeteringen), minder huiselijk geweld, minder kindermishandeling en een betere participatie in de maatschappij, is een uniek resultaat voor deze specifieke doelgroep. Op de langere termijn levert het programma een viervoudige besparing op voor de maatschappij. En het levert op dat deze moeders en hun kinderen gezonder opgroeien met meer mogelijkheden tot ontwikkeling. Het doel van deze VIMP-VoorZorg-Nederland is dat de effecten van VoorZorg op zowel leefstijl als voorkómen van kindermishandeling en vermindering van huiselijk geweld, alsmede de kosteneffectiviteit van het programma bij alle relevante partijen in Nederland (JGZ-organisaties, gemeenten, VNG, ziektekostenverzekeringen etc.), bekend wordt. Hierdoor levert het project een bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling; een van de actiepunten van het actieplan ‘Kinderen Veilig’. Het resultaat hiervan is een verdubbeling van het aantal deelnemende JGZ-organisaties. Op dit moment is VoorZorg alleen te verkrijgen in de gemeenten die aan de RCT hebben meegedaan. Vanaf 1/1/15 heeft het NCJ de licentie van het NJi met Denver overgenomen en is een start gemaakt met (de voorbereiding van) landelijke implementatie van VoorZorg.  De VIMP VoorZorg richt zich op het verspreiden van de wetenschappelijk onderbouwde kennis inclusief kosten-batenanalyse. Zowel op wetenschappelijk als op beleidsmatig niveau moet de opgedane kennis gedissemineerd worden in Nederland. Kennis opgedaan in het wetenschappelijk onderzoek door en vanuit het VUmc, maar ook door het Nederlands Jeugdinstituut en internationaal vanuit de University of Denver, Colorado.

Verslagen


Eindverslag

VoorZorg is het enige programma voor primaire preventie kindermishandeling bij een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren die hun eerste kind gaan opvoeden. Het feit dat dit programma positieve resultaten heeft op gebieden van vermindering van roken, langere duur borstvoeding (leefstijl verbeteringen), minder huiselijk geweld, minder kindermishandeling en een betere participatie in de maatschappij is een uniek resultaat voor deze specifieke doelgroep. Op de langere termijn levert het programma een viervoudige besparing op voor de maatschappij. En het levert op dat deze moeders en hun kinderen gezonder opgroeien met meer mogelijkheden tot
ontwikkeling.
Het doel van deze VIMP-VoorZorg-Nederland is dat de effecten van VoorZorg op zowel leefstijl als voorkómen van
kindermishandeling en vermindering van huiselijk geweld, alsmede de kosteneffectiviteit van het programma bij alle relevante partijen in Nederland (JGZ-organisaties, gemeenten, VNG, ziektekostenverzekeringen etc.), bekend wordt. Hierdoor levert het project een bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling; een van de actiepunten van het actieplan ‘Kinderen Veilig’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1000010151
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.C.C.M. van den Heijkant
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc