Mobiele menu

Start proeftuin Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) in de gemeenten op de Noord-Veluwe

Achtergrond

Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht, en actieve participatie in de wijk. In de gemeente Harderwijk, één van de gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe, zijn 1.677 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) per 100.000 inwoners die ambulante zorg ontvangen. Zij kunnen op dit moment niet profiteren van leefstijlondersteuning ter verbetering van hun mentale en lichamelijke gezondheid. Vanuit de gezamenlijke uitdaging en behoefte om hier een beter aanbod in te creëren, experimenteert GGz Centraal samen met gemeenten van Noord-Veluwe met een integrale leefstijl aanpak (GOAL!).

Doel

Het doel van dit project is om te kijken hoe samenwerking bevorderd kan worden om GOAL! te kunnen realiseren. Met het oog op maatschappelijke participatie en het verminderen van stigma is er in de proeftuin nadrukkelijk aandacht voor een warme overdracht van de deelnemers naar het sociaal domein en naar hun eigen sociale omgeving.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere GGz Centraal en gemeenten Noord-Veluwe.

Producten

Titel: Folder met informatie voor deelnemers. Na een eerste versie is deze een aantal keer aangepast op basis van feedback van (potientiële) deelnemers.
Titel: Folder GOAL!
Titel: Banner voor werven van deelnemers.
Titel: Deelnemersmap GOAL!
Titel: Effectiviteitsstudie GOAL!: leefstijlondersteuning voor mensen met EPA?- GGZ Centraal, Jeroen Deenik
Link: https://www.hersenstichting.nl/nieuws/3-209-427-euro-voor-verbeteren-kwaliteit-van-leven/
Titel: Nederlandse Zorgautoriteit publicatie lopende innovatie experimenten
Link: https://puc.overheid.nl/doc/PUC_309616_22/1/#1a5b2d07-0e2f-4171-af68-5eaaed40c64d
Titel: Evaluatie van een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met EPA: een studieprotocol
Auteur: Chermaine Noortman, Myrthe van Schothorst, Natascha den Bleijker, Bianca Braakhuis, Jeroen Deenik, Thérèse van Amelsfoort
Titel: GOAL!: Gecombineerde ondersteuning voor ambulante leefstijlondersteuning.
Auteur: Kris Pouw
Titel: Proeftuin GOAL! – leefstijlinterventies in de eigen wijk Ontwikkeld voor mensen met complexe psychische problematiek
Auteur: Daphne van Eden en Jeroen de Haan-Rismann
Magazine: Movisie
Link: https://www.movisie.nl/artikel/proeftuin-goal-leefstijlinterventies-eigen-wijk#:~:text=Om%20toe%20te%20werken%20naar,leef%2Dstijlondersteuning%20vanuit%20GGz%20Centraal.
Titel: ONDERSTEUNING VOOR AMBULANTE LEEFSTIJLINTERVENTIES (GOAL!) BIJ EEN ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENING: EEN QUASI-EXPERIMENTEEL STUDIEPROTOCOL
Auteur: C.R. Noortman-van Meteren, MSc, M.M.E. van Schothorst, MSc, N.M. den Ble?ker, MSc, ir. B. Braakhuis-Keuning, dr. J. Deenik
Magazine: Nederlands tijdschrift voor leefstijlgeneeskunde (NTVL)
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ntvl.nl/journal-article/ondersteuning-voor-ambulante-leefstijlinterventies-goal-bij-een-ernstige-psychiatrische-aandoening-een-quasi-experimenteel-studieprotocol/

Kenmerken

Projectnummer:
06380012130002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Braakhuis
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal