Mobiele menu

Start proeftuin Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) in de gemeenten op de Noord-Veluwe

Projectomschrijving

Achtergrond

Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht, en actieve participatie in de wijk. In de gemeente Harderwijk, één van de gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe, zijn 1.677 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) per 100.000 inwoners die ambulante zorg ontvangen. Zij kunnen op dit moment niet profiteren van leefstijlondersteuning ter verbetering van hun mentale en lichamelijke gezondheid. Vanuit de gezamenlijke uitdaging en behoefte om hier een beter aanbod in te creëren, experimenteert GGz Centraal samen met gemeenten van Noord-Veluwe met een integrale leefstijl aanpak (GOAL!).

Doel

Het doel van dit project is om te kijken hoe samenwerking bevorderd kan worden om GOAL! te kunnen realiseren. Met het oog op maatschappelijke participatie en het verminderen van stigma is er in de proeftuin nadrukkelijk aandacht voor een warme overdracht van de deelnemers naar het sociaal domein en naar hun eigen sociale omgeving.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere GGz Centraal en gemeenten Noord-Veluwe.

Producten

Titel: Website GOAL!
Auteur: Jeroen Deenik, Bianca Braakhuis en Floris Tas
Link: http://www.goalggz.nl
Titel: Folder GOAL!
Auteur: Thomas Pruijsen, Mariette Houwert-Zuidema, Jeroen Deenik, Myrthe Pesch, Myrthe van Schothorst, Natascha den Bleijker en Bianca Braakhuis.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht, en actieve participatie in de wijk. In de gemeente Harderwijk, één van de gemeenten Noord-Veluwe, zijn 1.677 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) per 100.000 inwoners die ambulante zorg ontvangen. Zij kunnen op dit moment niet profiteren van leefstijlondersteuning ter verbetering van hun mentale en lichamelijke gezondheid. Vanuit de gezamenlijke uitdaging en behoefte om hier een beter aanbod in te creëren, experimenteert GGz Centraal samen met gemeenten van Noord-Veluwe met een integrale leefstijl aanpak (GOAL!). Met behulp van deze ZonMw subsidie staat in deze proeftuin de vraag hoe we samenwerking bevorderen om GOAL! te kunnen realiseren centraal. Met het oog op maatschappelijke participatie en het verminderen van stigma is er in de proeftuin nadrukkelijk aandacht voor een warme overdracht van de deelnemers naar het sociaal domein en naar hun eigen sociale omgeving.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012130002
Looptijd: 88 %
Looptijd: 88 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Braakhuis
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal