Mobiele menu

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Personen met Verward of Onbegrepen Gedrag: Van Multi-problematiek naar Veerkracht in de grote Stad.

In de regio Rotterdam-Rijnmond leven veel mensen met een scala aan levensproblemen, die op dit moment nog niet de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Bestaande samenwerkingsverbanden rondom Zorg en Veiligheid en een nieuwe academische werkplaats hebben de handen ineengeslagen in de vorming en uitbreiding van een consortium, dat op regionaal niveau kan gaan voorzien in kennisgeneratie, kennisdeling en ondersteuning voor regionale partners.

Doel                                                                                                                                        
Deze Startimpuls aanvraag is bedoeld om samen met de verschillende partijen en ketenpartners in de regio Rotterdam-Rijnmond te komen tot een gezamenlijke visie en regionaal gedragen deelprojecten die zullen worden uitgevoerd in de kenniswerkplaats, en die specifiek gericht zijn op een persoonsgerichte aanpak van personen met verward en onbegrepen gedrag. Hiertoe dient het huidige consortium te worden uitgebreid (o.a. met verschillende Gemeenten uit de regio) en samenwerking geïntensiveerd.

Aanpak
Om tot een gezamenlijke visie en deelprojecten te komen wordt een sandpit, een bestuurdersbijeenkomst en een schrijfdag georganiseerd. Binnen 2 maanden wordt er toegewerkt naar een volledig uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Een website van de Kenniswerkplaats zal gemaakt worden om de verschillende partijen, professionals, cliënten en hun naasten te gaan informeren over wat we binnen de Kenniswerkplaats gaan doen, en te zijner tijd ook om onze kennis met hen te delen.

Samenwerkingspartners
Voor deze Startimpuls aanvraag is een samenwerking tussen de verschillende partijen en ketenpartners in de regio Rotterdam-Rijnmond, waaronder Gemeente Rotterdam, Antes, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Reclassering, Politie en VeiligheidsAlliantie Rotterdam-Rijnmond.

Kenmerken

Projectnummer:
10610102310002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.D.M. van Dongen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam