Mobiele menu

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Psychische Gezondheid en Onbegrepen Gedrag IJsselland

Doel 

Deze kenniswerkplaats creëert een ruimte waarin verschillende partijen samenwerken om nieuwe kennis te genereren en toegankelijk te maken. Zij draagt bij aan een welkome genereuze gemeenschap, waarin mensen met en zonder onbegrepen gedrag kunnen 'zijn' en iets kunnen betekenen zonder te stigmatiseren. Het ambitie is dat dit resulteert in daadwerkelijke praktijkverbetering, nieuwe kennis en handreikingen over normaliseren en beeldvorming; met aandacht voor 'verbijzonderd' normaliseren en de rol van de media en taal. 

Aanpak

In dit project gaan de betrokkenen aan de slag in wijken, buurten, dorpen en straten. In de kenniswerkplaats gaan leren, reflecteren, onderzoek en deskundigheidsbevordering hand in hand. Door middel van praktijkprojecten in de regio vindt zowel praktijkverbetering als kennisontwikkeling plaats. Hiermee ontstaat een regionale kennisinfrastructuur die zorgorganisaties, gemeenten, professionals, inwoners en naastbetrokkenen ondersteunt in het omgaan met onbegrepen gedrag.

Dit vertaalt zich in: (door)ontwikkelde of versterkte innovatieve samenwerkingsvormen tussen informele en formele hulp, waarbij sprake is van meer ondersteuning van naasten en naastbetrokkenen, versterking en professionalisering van ervaringsdeskundigen, een goede balans in het spanningsveld tussen de systeem- en leerwereld en eigen regie en collectieve zorgnetwerken.

Samenwerkingspartners 

Binnen dit project werken de GGD IJsselland, Hogeschool Windesheim, Stichting Focus, RIBW Overijssel, Gemeente Zwolle, deltaWonen, GGZ Dimence, Gemeente Zwarte Waterland, Het Leger des Heils, Travers Welzijn en Zilveren Kruis samen. 

Kenmerken

Projectnummer:
10610102210006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van van Oostenbrugge MA
Verantwoordelijke organisatie:
GGD IJsselland