Mobiele menu

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats regio Zuid-Holland Zuid. Vangnet voor mensen met onbegrepen gedrag.

Het werkgebied is de GGD-regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Het expertteam voor mensen met onbegrepen gedrag ZHZ bestaat sinds 2016 en is een netwerkorganisatie met als belangrijkste functies: ontmoeting, netwerk en oplossingen organiseren voor gesignaleerde knelpunten in de acute en niet-acute samenwerking (Zorg, Veiligheid, Sociaal Domein).

Doel

De overkoepelede doelstelling is komen tot de juiste inzet van hulp, ondersteuning en opvang op het juiste moment. Daaronder vallen de ontwikkeling van praktijkrelevante kennis voor mensen met onbegrepen gedrag en samen interventies ontwikkelen of verbeteren.

De twee hoofddoelen zijn:

  1. Meer kennis te hebben over (het netwerk van) de genoemde doelgroepen
  2. Een benodigde infrastructuur ontwikkelen binnen het sociaal domein, zorg- en veiligheidsdomein.

Enkele subdoelstellingen zijn: 

  • Een scherpe analyse m.b.t. deze doelgroepen, waar liggen de kansen en knelpunten?
  • Welke effecten kunnen nieuwe/gewenste interventies en infrastructuur opleveren?
  • Welke best practices zijn er in de eigen regio en in andere regio’s? En welke zijn toepasbaar in onze regio?

Aanpak

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Er is constante interactie tussen alle partijen en er wordt een structuur geboden waarbinnen een leerproces kan plaatsvinden, waarbij een gezamenlijke online werkomgeving wordt ingericht. Verder wordt door praktijkgericht onderzoek expliciet gebruik gemaakt van ervaringskennis.

Samenwerkingspartners

Partners uit het Veiligheids-, Zorg- en Sociaal Domein. Vertegenwoordigd zijn: GGD ZHZ, politie, Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ, zorgaanbieders (Yulius, Antes, Leger des Heils, De Hoop GGZ, MEEVivenz, ASVZ), Veilig Thuis ZHZ, een ervaringswerker vanuit MEEVivenz en drie (centrum)gemeenten die de 10 gemeenten in de regio ZHZ vertegenwoordigen.

Kenmerken

Projectnummer:
10610102110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van Wijk
Verantwoordelijke organisatie:
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ